Luigi Giussani

Głos ideału

Luigi GiussaniFragment III rozdziału Ryzyka wychowawczego

Fragment III rozdziału Ryzyka wychowawczego

1981: Koniec pewnego świata

Luigi GiussaniChrześcijaństwo jako obecność stała, a więc zdolna do przekazywania - [tradere po łacinie znaczy przekazywać, komunikować] - już nie istnieje. Nadszedł moment rozpoczęcia. Czerwiec 1981

Chrześcijaństwo jako obecność stała, a więc zdolna do przekazywania - [tradere po łacinie znaczy przekazywać, komunikować] - już nie istnieje. Nadszedł moment rozpoczęcia. Czerwiec 1981

Współodpowiedzialność

Luigi GiussaniNotatki z dyskusji na Radzie Międzynarodowej Comunione e Liberazione - sierpień 1991

Notatki z dyskusji na Radzie Międzynarodowej Comunione e Liberazione - sierpień 1991

Środowisko życia odkupionego

Luigi GiussaniZ cyklu: Słowo między nami. Ruch i jego charyzmat. Pogłębienie w oparciu o przemówienie Papieża z okazji 30-lecia CL

Z cyklu: Słowo między nami. Ruch i jego charyzmat. Pogłębienie w oparciu o przemówienie Papieża z okazji 30-lecia CL

Pascha

Luigi GiussaniPrzekład IV rozdziału z Dalla liturgia vissuta: Una testimonianza Jaca Book 1991

Przekład IV rozdziału z Dalla liturgia vissuta: Una testimonianza Jaca Book 1991

«Żyjący znaczy obecny!»

Luigi GiussaniWprowadzenie księdza Giussaniego do rekolekcji (Varigotti, 1 listopada 1968 r.)

Wprowadzenie księdza Giussaniego do rekolekcji (Varigotti, 1 listopada 1968 r.)

Ryzyko wychowawcze

Luigi GiussaniZ Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii, Kielce 2002, ss. 13-35.

Z Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii, Kielce 2002, ss. 13-35

„Szymonie, czy kochasz Mnie?”

Luigi GiussaniZ Zostawić ślady w historii świata. Nowe ślady chrześcijańskiego doświadczenia, Opole 2011, ss. 83-87

Z Zostawić ślady w historii świata. Nowe ślady chrześcijańskiego doświadczenia, Opole 2011, ss. 83-87.

Uznać Chrystusa

Luigi GiussaniZ Czas i świątynia. Biblioteka „Niedzieli", Częstochowa 1997 ss. 63-129.

Z Czas i świątynia. Biblioteka „Niedzieli", Częstochowa 1997 ss. 63-129

Wakacje, czas wolności

Luigi GiussaniNotatki z rozmowy z księdzem Giussanim w 1997 r.

Notatki z rozmowy z księdzem Giussanim w 1997 r.