Szkoła Wspólnoty

Czym jest?

Szkoła Wspólnoty jest podstawowym narzędziem wychowawczym dla tych, którzy są częścią Ruchu. Składa się z osobistej medytacji nad tekstem, po której następuje spotkanie we wspólnocie. Praca jest pomyślana jak szkoła: metodą jest porównanie propozycji chrześcijańskiej z życiem, aby sprawdzić, jak wiara odpowiada na potrzeby człowieka w każdym aspekcie rzeczywistości. Uczestnictwo jest dobrowolne i proponowane w środowiskach nauki i pracy. Spotkania zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu.

Uwagi metodyczne na temat Szkoły Wspólnoty

Szkoła i metoda. Synteza spotkania nauczycieli

Oddać życie za dzieło Kogoś Innego

Tekstem proponowanym na Szkole Wspólnoty 2022/23 jest „Oddać życie za dzieło Kogoś Innego” ks. Luigiego Giussaniego