Davide Prosperi
Davide Prosperi

Przewodniczący od 2021

Urodzony w Mediolanie w 1972 roku, jest profesorem biochemii na Uniwersytecie Milano Bicocca. Był wiceprzewodniczącym Bractwa w latach 2011-2021
Davide Prosperi. Urodził się w Mediolanie w 1972 roku. Jest absolwentem chemii, doktorat z nauk chemicznych uzyskał w 2001 roku. W latach 2003–2008 był pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk i Technologii Molekularnych CNR. W 2008 roku przeniósł się na Wydział Biotechnologii i Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Mediolanie Bicocca, gdzie obecnie pełni funkcję profesora zwyczajnego biochemii i kieruje Centrum Nanomedycyny na tejże uczelni. Ma żonę i czworo dzieci. Od 2011 roku był wiceprzewodniczącym Bractwa Comunione e Liberazione.

Od 2011 r. jest wiceprzewodniczącym Bractwa Komunia i Wyzwolenie. Od 27 listopada 2021 r. jest przewodniczącym Bractwa CL. Po rezygnacji ks. Juliána Carróna, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, kardynał Kevin Farrell potwierdził, że zgodnie z art. 19 Statutu Bractwa CL, w przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wiceprzewodniczący pełni rolę jego zastępcy. W konsekwencji zatem uznał Davide Prosperiego za przewodniczącego Bractwa.

Kontakt z Przewodniczącym:
dprosperi@comunioneliberazione.org

List do Bractwa CL (27 listopada 2021)

Komunikat do Ruchu (29 listopada 2021)

Komunikat dotyczący listu Kardynała Farrella (24 marzec 2022)