Bractwo CL: Davide Prosperi tymczasowym przewodniczącym

List, w którym Davide Prosperi przekazuje Bractwu CL treść audiencji, jaką odbył w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz objęcie urzędu tymczasowego Prezydenta

W dniu dzisiejszym, w sobotę 27 listopada 2021 roku, Diakonia Centralna Bractwa CL zebrała się w Mediolanie w celu uzyskania informacji od wiceprzewodniczącego na temat przeprowadzonej w ostatnich dniach rozmowy z Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia, na którą został wezwany po rezygnacji przewodniczącego księdza Juliána Carróna. Prosperi poinformował, że Prefekt Dykasterii kardynał Kevin Farrell potwierdził, że zgodnie z art. 19 Statutu Bractwa CL w przypadku rezygnacji przewodniczącego jego funkcję obejmuje wiceprzewodniczący. W związku z tym uznał pełnię jego uprawnień jako tymczasowego przewodniczącego Bractwa.
Diakonia Centralna zatem jednomyślnie przyjęła do wiadomości powierzone mu zadanie, wyrażając pełną dyspozycyjność i współpracę.

Oto tekst listu, w którym Davide Prosperi poinformował wszystkich członków Bractwa CL o treści rozmowy i objęciu przez niego roli tymczasowego przewodniczącego.

Mediolan, 27 listopada 2021

Najdrożsi przyjaciele,
jak już ogłoszono w komunikacie z ubiegłej soboty, kilka dni po rezygnacji księdza Juliána Carróna zostałem wezwany przez prefekta Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia jako wiceprzewodniczący Bractwa w sprawie zakomunikowania ważnych informacji. Audiencja odbyła się w czwartek 25 listopada w siedzibie dykasterii w Rzymie w obecności kardynała prefekta Kevina Farrella, podsekretarza dr Lindy Ghisoni i dr Isabelle Cassarà.
Po zreferowaniu dzisiaj treści rozmowy członkom Diakonii Bractwa piszę do was, aby podzielić się z wami wszystkimi tym, o czym chciał ze mną porozmawiać kardynał Farrell. Przede wszystkim Prefekt potwierdził, że zgodnie z art. 19 Statutu Bractwa w przypadku rezygnacji przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący. Następnie poprosił mnie o wzięcie na siebie tej odpowiedzialności, a ja, choć świadom swoich ograniczeń, zgodziłem się.
W konsekwencji Prefekt uznał, że posiadam pełną władzę związaną z pełnieniem funkcji przewodniczącego Bractwa ad interim, czyli do czasu przeprowadzenia nowych wyborów, jak przewidziano w Dekrecie Generalnym ogłoszonym 11 czerwca 2021 roku, który wszedł w życie z dniem 11 września tego roku. Nie będzie mogło stać się to wcześniej niż przed upływem dwunastu miesięcy od daty objęcia przeze mnie tej funkcji.

Po drugie, prefekt wyjaśnił, w jaki sposób będziemy musieli postępować, aby przygotować wybory na nowego przewodniczącego Bractwa.
Pierwszy akt będzie polegał na zatwierdzeniu nowego Statutu. Proces rewizji, który zostanie przeprowadzony pod nadzorem samej Dykasterii, będzie musiał obejmować także konsultacje wewnętrzne w ramach Bractwa. Celem tych konsultacji jest zapewnienie, aby nowe normy odzwierciedlały w możliwie najbardziej adekwatny sposób oryginalność naszego charyzmatu, a tym samym specyficzną tożsamość Bractwa CL w Kościele.
Aby kontynuować pracę rozpoczętą już przez Diakonię Centralną w ostatnich miesiącach, ustaliłem z Dykasterią, że zostanie powołana Komisja ds. Statutów, która zarówno działałaby sprawnie, jak i byłaby wystarczająco reprezentatywna, tak aby prace mogły przebiegać efektywnie. O składzie tej Komisji poinformuję tak szybko jak to możliwe, aby każdy, kto zechce, mógł wnieść swój wkład za pośrednictwem jej członków.

Na koniec Prefekt zachęcił mnie do poświęcenia się, aby życie Bractwa było karmione, a jego działalność nie została zawieszona. Dlatego powierzył mi wielką odpowiedzialność za zapewnienie
jasnej propozycji wychowawczej dla nas wszystkich, tak aby nasze doświadczenie wzrastało również w tej fazie przejściowej. Natychmiast poproszę innych o pomoc w tym delikatnym zadaniu.

Świadomie napisałem do was w sposób merytoryczny i niemal techniczny, aby możliwie jak najwierniej przekazać otrzymane wskazania. Chciałabym jednak wkrótce podzielić się z wami troskami, które przeżywam, i refleksjami, które uważam za najważniejsze, abyśmy w jedności mogli bezpiecznie przejść przez ten nowy etap w życiu Ruchu.

Pozwólcie, że zakończę osobistą notatką.

Przyjąłem funkcję, którą sprawuję, jako akt posłuszeństwa Ojcu Świętemu i pragnę go pełnić w służbie życiu naszego towarzystwa i każdego z was. W miarę możliwości chciałbym wysłuchać wszystkich i dać przestrzeń do inicjatywy każdemu, kto zechce współpracować. Zadanie dawania świadectwa, jakie powierza nam Bóg, jest wielkie i, jak przypomniał nam w ostatnim liście ksiądz Julián, w tym szczególnym momencie każdy jest wezwany do wzięcia na siebie odpowiedzialności za charyzmat. Proszę każdego z was, aby pomógł mi nieść moją odpowiedzialność, udzielając mi kredytu zaufania i szacunku.

In comunione,
Davide Prosperi


˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
Davide Prosperi. Urodził się w Mediolanie w 1972 roku. Jest absolwentem chemii, doktorat z nauk chemicznych uzyskał w 2001 roku. W latach 2003–2008 był pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk i
Technologii Molekularnych CNR. W 2008 roku przeniósł się na Wydział Biotechnologii i Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Mediolanie Bicocca, gdzie obecnie pełni funkcję profesora zwyczajnego biochemii i kieruje
Centrum Nanomedycyny na tejże uczelni. Ma żonę i czworo dzieci. Od 2011 roku był wiceprzewodniczącym Bractwa Comunione e Liberazione.