Julián Carrón zrezygnował z funkcji przewodniczącego Bractwa CL

Decyzją, wyjaśnia, jest „opowiedzenie się za tym, aby zmiana kierownictwa, do której wzywa nas Ojciec Święty, odbywała się z wolnością, której ten proces wymaga”

Dekret generalny o Stowarzyszeniach wiernych, który reguluje sprawowanie władzy w międzynarodowych stowarzyszeniach wiernych, ogłoszony przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, który wszedł w życie 11 września 2021 roku, stanowi, że „Mandaty w centralnym organie zarządzającym na szczeblu międzynarodowym mogą trwać maksymalnie przez pięć lat każdy” (art. 1) oraz że „Ta sama osoba może zajmować stanowisko w centralnym organie zarządzającym na szczeblu międzynarodowym maksymalnie przez dziesięć lat” (art. 2).
Dykasteria Watykańska postanawia również, że „stowarzyszenia, w których w chwili wejścia w życie niniejszego dekretu w centralnym organie zarządzającym na szczeblu międzynarodowym funkcje przydzielane są członkom, którzy przekroczyli limity określone w art. 1 i 2, muszą przeprowadzić nowe wybory nie później niż 24 miesiące od wejścia w życie niniejszego dekretu” (art. 4), to znaczy nie później niż do dnia 11 września 2023 roku.
Będąc od ponad dziesięciu lat przewodniczącym Bractwa Comunione e Liberazione, ksiądz Julián Carrón zdecydował się ustąpić z tego urzędu, aby natychmiast umożliwić proces zmiany wymaganej od międzynarodowych stowarzyszeń wiernych uznanych przez Stolicę Apostolską.

Oto list, w którym dzisiaj ksiądz Carrón zakomunikował swoją decyzję wszystkim członkom Bractwa CL:

Mediolan, 15 listopada 2021

Drodzy przyjaciele,

w tym bardzo delikatnym momencie życia Ruchu postanowiłem zrezygnować z funkcji przewodniczącego Bractwa Comunione e Liberazione, aby ułatwić dokonanie zmiany przewodnika, do której wzywa nas Ojciec Święty – dekretem o sprawowaniu władzy w obrębie ruchów – w wolności, której ten proces wymaga.
To doprowadzi każdego do osobistego podjęcia odpowiedzialności za charyzmat.
Pełnienie tej służby przez wiele lat było dla mnie zaszczytem, zaszczytem, który wypełnia mnie pokorą z powodu moich ograniczeń oraz jeśli kogoś z was zawiodłem. Dziękuję Bogu za dar towarzystwa, którym mogłem cieszyć się wobec widowiska waszego codziennego świadectwa, od którego nieustannie się uczyłem i od którego wciąż chcę się uczyć.
Życzę wam, żebyście przeżyli tę okoliczność jako okazję do wzrostu waszej kościelnej samoświadomości, aby nadal dawać świadectwo o łasce charyzmatu podarowanego przez Ducha Świętego księdzu Giussaniemu, czyniącego Chrystusa prawdziwą, przekonującą i decydującą obecnością, która zagarnęła i wciągnęła nas w strumień nowego życia, dla nas i dla całego świata.

Zawsze wasz
ks. Julián Carrón