Ślady
„Ślady” były polskim wydaniem „Tracce” – miesięcznika międzynarodowego ruchu katolickiego Comunione e Liberazione [Komunia i Wyzwolenie], założonego przez księdza Luigiego Giussaniego. Do 2000 roku były publikowane pod nazwą „Biuletyn Ruchu Komunia i Wyzwolenie”, a następnie „Ślady” i ukazywały się z krótkimi przerwami do roku 2021 w wersji papierowej.

„Ślady” zawierały listy, świadectwa, teksty Luigiego Giussaniego, Juliána Carróna, relacje z życia Kościoła, a także poruszały zagadnienia z zakresu życia społecznego, polityki, sztuki i kultury. Opowiadały o doświadczeniu chrześcijańskim, które nie pomija żadnej dziedziny życia i jest otwarte na wszystko, co ludzkie.

Aktualnie „Ślady” nie są już wydawane w Polsce w wersji drukowanej. Możliwe jest śledzenie bieżących artykułów ukazujących się we włoskim „Tracce” w polskim tłumaczeniu, dostępnych w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ruchu. Artykuły te są oznaczone znacznikiem #Ślady, znajdującym się pod tekstem i umieszczane systematycznie na stronie głównej: pl.clonline.org. Kliknięcie w #Ślady powoduje przeniesienie do zakładki ŚLADY, do sekcji NOWOŚCI, gdzie można znaleźć wszystkie artykuły tego typu. Dostęp do tych artykułów jest darmowy.

Natomiast w zakładce ŚLADY w sekcji ARCHIWUM można wyszukiwać artykuły z lat 1991-2021 według tematu, słów kluczowych lub autora.

Czasopismo „Tracce” nadal wydawane jest w wersji elektronicznej w języku włoskim i angielskim oraz w formie drukowanej, m.in. we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania strony internetowej Ruchu i czytania bieżących artykułów.

Wszelkie pytania, uwagi, świadectwa i listy proszę przesyłać do nas na jeden ze wskazanych adresów:
redakcja@slady.pl
sekretariat@cl.opoka.org.pl