Młodzież uczniowska 2018/2019

Śladami chrześcijańskiego doświadczenia

Szkoła wspólnoty młodzieży szkół średnich Gioventù Studentesca w roku 2018/2019 ma jako tekst pracy Śladami chrześcijańskiego doświadczenia Luigiego Giussaniego, zawartego w tomie: L. Giussani, Doświadczenie jest drogą do prawdy (Jedność, Kielce 2003).

W kolejne poniedziałki na stronie CL – w sekcji Szkoła wspólnoty Gioventù Studentesca – będą publikowane materiały: najpierw zakładka z pytaniem i jakimś dodatkiem; w następny poniedziałek będzie propozycja rozdziału z tekstu Śladami chrześcijańskiego doświadczenia; a w jeszcze kolejny poniedziałek tekst pogłębiający treść rozdziału. Te trzy teksty będą wytyczały krok miesięcznej pracy – osobistej i wspólnotowej – podczas „Raggio” [Promyk], tradycyjnego spotkania młodych z GS.

Szkoła wspólnoty GS 2018-2019 - Śladami chrześcijańskiego doświadczenia