Młodzież Uczniowska 2022/2023

Pobierz karty z cyklu Szkoła Wspólnoty Młodzieży Szkolnej – GS 2022/2023

Szkoła Wspólnoty GS

Rozpoczynamy spotkania Szkoły Wspólnoty młodzieży GS 2022/23, będziemy pracować nad tekstem Śladami
chrześcijańskiego doświadczenia
, ks. Luigi Giussaniego.
Tekst do pracy będzie publikowany cyklicznie.