Komunikat Prosperiego w sprawie listu kardynała Farrella

Przesłanie przewodniczącego Wspólnoty do Bractwa, dotyczące listu Prefekta Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia z 22 lutego
Davide Prosperi

Drodzy przyjaciele,
Diakonia Centralna Bractwa, która spotkała się dnia 19 marca, zapoznała się z treścią listu wysłanego mi przez kard. Farrella 22 lutego. Zarząd Bractwa, który przeanalizował go podczas pierwszego spotkania, postanowił przedstawić go na marcowym zebraniu Diakonii. List Kardynała dokładnie precyzuje zakres zmian wprowadzonych przez Kościół: dzięki sformułowaniu przez nas konkretnych pytań, stopniowo wyłaniają się precyzyjne odpowiedzi Dykasterii, które pomagają nam w pełni zrozumieć ramy prawne sytuacji a tym samym to, czego się od nas wymaga.
Bardzo zależy mi na tym, abyście wszyscy wiedzieli, co się stało. Chciałbym z największą przejrzystością prześledzić wydarzenia, które miały miejsce od czasu opublikowania Dekretu Generalnego dotyczącego Międzynarodowych Stowarzyszeń Wiernych i rezygnacji księdza Carróna. W rzeczywistości w poprzednich komunikatach powiedziałem kilka rzeczy, które później okazały się częściowo nieścisłe, ponieważ ja sam, wraz ze wszystkimi członkami Diakonii, interpretowałem nasz mandat jako służbę krótkoterminową. Wybaczcie mi, jeśli będę musiał wrócić do rozważań o charakterze „prawnym”, ale przede wszystkim chciałbym przedstawić kilka Uwag interpretacyjnych, na które zwrócili mi uwagę nasi eksperci kanoniści, dotyczących trzech komunikatów otrzymanych od kardynała Farrella po rezygnacji Carróna. (...)

Pobierz pełny tekst komunikatu Davide Prosperiego w formacie PDF

List Kardynała Farrella