Archiwum

Archiwum

Głos ideału

Luigi Giussani

Fragment III rozdziału Ryzyka wychowawczego

1981: Koniec pewnego świata

Luigi GiussaniLuigi Giussani

Chrześcijaństwo jako obecność stała, a więc zdolna do przekazywania - [tradere po łacinie znaczy przekazywać, komunikować] - już nie istnieje. Nadszedł moment rozpoczęcia. Czerwiec 1981

Współodpowiedzialność

Luigi GiussaniLuigi Giussani

Notatki z dyskusji na Radzie Międzynarodowej Comunione e Liberazione - sierpień 1991

Środowisko życia odkupionego

Luigi GiussaniLuigi Giussani

Z cyklu: Słowo między nami. Ruch i jego charyzmat. Pogłębienie w oparciu o przemówienie Papieża z okazji 30-lecia CL

Pascha

Luigi GiussaniLuigi Giussani

Przekład IV rozdziału z Dalla liturgia vissuta: Una testimonianza Jaca Book 1991

Macerata-Loreto 2018. Przesłanie księdza Juliana Carróna

Julián CarrónJulián Carrón

„Szukamy z pragnieniem znalezienia i znajdujemy z pragnieniem dalszego poszukiwania”. Przesłanie przewodniczącego Bractwa CL na 40. pielgrzymkę, która odbędzie się w nocy z 9 na 10 czerwca

Ryzyko wychowawcze

Luigi GiussaniLuigi Giussani

Z Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii, Kielce 2002, ss. 13-35

„Szymonie, czy kochasz Mnie?”

Luigi Giussani

Z Zostawić ślady w historii świata. Nowe ślady chrześcijańskiego doświadczenia, Opole 2011, ss. 83-87.

Uznać Chrystusa

Luigi Giussaniks. Luigi Giussani

Z Czas i świątynia. Biblioteka „Niedzieli", Częstochowa 1997 ss. 63-129