List Papieża do Memores Domini

Z okazji przyrzeczeń, które odbyły się 4 grudnia podczas rekolekcji adwentowych, Ojciec Święty za pośrednictwem Specjalnego Delegata Arcybiskupa Filippo Santoro przesłał wiadomość do wszystkich członków Stowarzyszenia

Rzym, Bazylika św. Jana na Lateranie, 24 listopada 2021

Do Jego Ekscelencji Najczcigodniejszego Księdza Arcybiskupa Filippo Santoro, Arcybiskupa Tarentu, Delegata specjalnego świeckiego Stowarzyszenia Memores Domini

Z okazji Przyrzeczenia, które kilkoro młodych Memores Domini złoży 4 grudnia, pragnę przesłać Jego Ekscelencji moje serdeczne pozdrowienia i wyrazić wdzięczność za to, nad czym Jego Ekscelencja pracuje na rzecz tego świeckiego Stowarzyszenia, obecnie powierzonego opiece Jego Ekscelencji. W związku z tą radosną okolicznością pragnę przekazać Jego Ekscelencji poniższą wiadomość, skierowaną do wszystkich członków Stowarzyszenia.

Drodzy bracia i siostry, zwracam się do was, gdy liczni młodzi z całego świata mają definitywnie oddać swoje życie Panu przez złożenie Przyrzeczenia. Pozdrawiam wszystkich członków Stowarzyszenia, a szczególnie was, drodzy młodzi, którzy przystępujecie do postawienia
tak ważnego kroku. Wiem, że na to wydarzenie czekaliście od dawna, a staje się ono jeszcze bardziej upragnione po trudach, jakich doświadczyło Stowarzyszenie w ostatnich latach. W końcu nadszedł czas! Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia przyrzeczenie składa się na początku Adwentu.
Jest to piękne: tak jak Pan wkracza w historię wraz ze swoim przyjściem, tak nowość życia wdziera się teraz w was.

Przeczytaj cały tekst