Archiwum - Strona 2

„Szymonie, czy kochasz Mnie?”

Luigi Giussani

Z Zostawić ślady w historii świata. Nowe ślady chrześcijańskiego doświadczenia, Opole 2011, ss. 83-87.

Uznać Chrystusa

Luigi Giussaniks. Luigi Giussani

Z Czas i świątynia. Biblioteka „Niedzieli", Częstochowa 1997 ss. 63-129

List papieża Franciszka

Ruch i papieżePapież Franciszek

po pielgrzymkach, którymi na całym świecie ruch CL zakończył obchody Jubileuszu Miłosierdzia, 30 listopada 2016

Forma świadectwa

Julián CarrónJulián Carrón

Strona Pierwsza („Ślady”, nr 4/2016)

Carrón: «Misja bez granic dla ruchów»

Julián CarrónWywiad Francesco Ognibene z Juliánem Carrónem

Przewodniczący Ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie) objaśnia dokument «Iuvenescit Ecclesia»

Iuvenescit Ecclelsia

Inne teksty rekomendowaneKongregacja Nauki Wiary

List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła