Ochrona osób małoletnich i bezradnych

Zgodnie ze wskazaniami Papieża Franciszka i Dykasterii dla Świeckich, Rodziny i Życia, Komunia i Wyzwolenie przygotowały narzędzia do „nie odwracania twarzy” przed ranami, które również dotykają Kościół. List Księdza Carróna
Julián Carrón

Drodzy przyjaciele,
ileż razy w ostatnich latach mówiliśmy sobie – posługując się słowami papieża Franciszka – że przeżywamy rzeczywistą „epokową przemianę”. Przejawy owej radykalnej zmiany są coraz bardziej widoczne w relacjach między ludźmi, w społeczeństwie, w instytucjach i pod każdą szerokością geograficzną. Z kolei w Krajach o tradycyjnej kulturze chrześcijańskiej
coraz wyraźniej widać, że kontekst społeczny nie jest już w stanie podtrzymywać wartości chrześcijańskich, które przez wieki charakteryzowały życie osób.

Ta głęboka przemiana, przez którą przechodzimy, jest dla nas wielką prowokacją, by niczego z góry nie uważać za oczywiste i zmusza nas do codziennego zadawania sobie pytania o naszą nadzieję, o to, co pozwala nam wstać rano, iść do pracy, kochać, nie gorszyć się naszymi ograniczeniami, stawiać czoło życiu bez lęku i przemocy w relacjach. Jak wielokrotnie mówiliśmy, jesteśmy wezwani do dokonania skoku samoświadomości. (Czytaj dalej...)