Luigi Giussani - Strona 3

Obecność, która porusza

Luigi GiussaniNotatki z rozmowy z księdzem Giussanim na temat Szkoły Wspólnoty

Notatki z rozmowy z księdzem Giussanim

List do Bractwa

Luigi GiussaniMediolan, 3 czerwca 1998

Mediolan, 3 czerwca 1998

„W prostocie mojego serca, wszystko radośnie złożyłem Ci w darze”

Luigi GiussaniTekst świadectwa wygłoszonego z okazji spotkania papieża Jana Pawła II z ruchami i nowymi wspólnotami kościelnymi, które miało miejsce w sobotę 30 maja 1998 na Placu Św. Piotra

Tekst świadectwa ks. prałata Luigiego Giussaniego, założyciela Comunione e Liberazione, wygłoszonego z okazji spotkania papieża Jana Pawła II z ruchami i nowymi wspólnotami kościelnymi, które miało miejsce w sobotę 30 maja 1998 na Placu Św. Piotra.

List do Bractwa

Luigi GiussaniMediolan, 7 października 1997

Mediolan, 7 października 1997

Bractwo: przybytek ludzkiego ja

Luigi GiussaniNotatki z wypowiedzi ks. Luigi Giussaniego na Radzie Narodowej Comunione e Liberazione, Mediolan, 23 listopada 1996

Notatki z wypowiedzi ks. Luigi Giussaniego na Radzie Narodowej Comunione e Liberazione, Mediolan, 23 listopada 1996

O przyjaźni

Luigi Giussani

Rekolekcje Bractwa CL Rimini – Świdnica 1996

Szkoła Wspólnoty i obecność

Luigi GiussaniSynteza spotkania odpowiedzialnych CL z ks. Luigi Giussanim, 1993

Synteza spotkania odpowiedzialnych CL z ks. Luigi Giussanim, 1993

Wydarzenie jest metodą

Luigi GiussaniNotatki z rozmowy z ks. Giussanim, 1993

Notatki z rozmowy z ks. Giussanim, 1993

Zawsze jest to łaska

Luigi GiussaniNotatki z rozmowy ks. Giussaniego z grupą mediolańskich studentów, 27 lutego 1993

Notatki z rozmowy ks. Giussaniego z grupą mediolańskich studentów, Il Sabato, 27.02.1993

Miejsce, gdzie mówi się „ja" w prawdzie

Luigi GiussaniSpotkanie Ks. Luigi Giussaniego z uczniami ruchu Comunione e Liberazione Rimini, 13 września 1992

Notatki nieautoryzowane. Tytuł oryginału: Un luogo dove dire Io con verita Cooperativa editoriale Nuovo Mondo, Milano 1992

W drodze

Luigi GiussaniNotatki z rozmowy ks. Giussaniego ze studentami, sierpień 1992 pod redakcją Carmine Di Martino

Notatki z rozmowy ks. Giussaniego ze studentami, sierpień 1992 pod redakcją Carmine Di Martino

Ten, dla którego się żyje

Luigi GiussaniNotatki z rozmowy ks. Luigi Giussaniego ze studentami, 22 marca 1992

Notatki z rozmowy ks. Luigi Giussaniego ze studentami, 22 marca 1992

Z łaski rodzi się nowy lud

Luigi GiussaniNotatki z Inauguracji Roku Pracy, Mediolan, 14 września 1991

Notatki z Inauguracji Roku Pracy, Mediolan, 14 września 1991

Abyś był szczęśliwy

Luigi GiussaniWystąpienie na Zgromadzeniu Narodowym Towarzystwa Dzieł, Mediolan, 26 czerwca 1991

Wystąpienie na Zgromadzeniu Narodowym Towarzystwa Dzieł, Mediolan, 26 czerwca 1991