Listy - 2018

List z Kuby. Wzruszać się dobrocią Boga

Listy

O codziennym wydarzaniu się wielu małych cudów, kandydacie na pastora i na księdza, zdobywaniu farb, cementu i innych materiałów oraz o adoptowaniu dzieci

List z Kuby. Niedziela misyjna

Listy

Dla mnie jest to niedziela wdzięczności za Wasze serce dla misji i za to, że nie zostawiacie mnie samego

Gry i zabawy

List z Kuby. Święta z wiaderkiem

Listy

Przyjaciele, Święta to czas bardzo konkretnego przyjścia Pana, który utwierdza nas w prawdzie, że chrześcijaństwo nie jest czymś zwyczajnym. Moje świętowanie też było, że tak napiszę, niecodzienne