Podstawowa bibliografia

Vita di don Giussani (Życie księdza Giussaniego) autorstwa Alberta Savorany jest bardzo szczegółową biografią Założyciela CL: oprócz ukazania po raz pierwszy ludzkiej drogi kapłana, oferuje czytelnikom znak jego dziedzictwa dla życia poszczególnych osób i dla Kościoła.

Wśród różnych książek poświęconych księdzu Giussaniemu i historii CL, tutaj zwracamy uwagę na publikację Massima Camisaschi In cammino dentro il mondo [W wędrówce po świecie], która opisuje lata 1954-1984.

W ciągu swego życia ksiądz Giussani opublikował wiele dzieł. Jak sam stwierdził: „chcemy ukazać rozumność i użyteczność dla współczesnego człowieka owej odpowiedzi na dramat egzystencji, która nosi imię «wydarzenie chrześcijańskie». Głównym wydawcą we Włoszech jest wydawnictwo Rizzoli (prócz tego Jaca Book, Wydawnictwa Świętego Pawła, Marietti, Sei oraz Piemme). Jest bardzo wiele tłumaczeń, poczynając od angielskiego po chiński i arabski.

Przypomnijmy najważniejsze z tytułów:

 • Trzy tomy „PerCorso”: Zmysł religijny (1997; pol. 2000), U źródeł chrześcijańskiego roszczenia (2001; pol. 2002) i Dlaczego Kościół (2003; pol. 2004)

 • Ryzyko wychowawcze (2002; pol. 2002)

 • Czy można tak żyć? (2007; pol. 2009)

 • Doświadczenie jest drogą do prawdy (2006; pol. 2003)

 • L'avvenimento cristiano. Uomo Chiesa Mondo (Wydarzenie chrześcijańskie. Człowiek Kościół Świat)] (1993)

 • L'opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione (Dzieło ruchu. Bractwo Comunione e Liberazione) (2002)

 • L'io, il potere, le opere (Ja, władza, dzieła) (2000)

 • L'autocoscienza del cosmo (Samoświadomość kosmosu) (2000)

 • Czym jest człowiek, że troszczysz się o niego? (2000; pol. 2006)

 • L'attrattiva Gesù (Atrakcyjność Jezusa) (2000)

 • Zostawić ślady w historii świata. Nowe ślady chrześcijańskiego doświadczenia (1998; pol. 2011), napisana wspólnie z Stefanem Alberto i Javierem Pradesem

 • Il senso di Dio e l'uomo moderno (Zmysł Boga i człowiek nowożytny) (2015)

 • Le mie letture (Moje lektury) (2008)

 • La familiarità con Cristo. Meditazioni sull'anno liturgico (Bliskość z Chrystusem. Medytacje na temat roku liturgicznego) (2008)

 • Sul senso religioso (O zmyśle religijnym) (2009), zbiór tekstów Giovanniego B. Montiniego i Luigiego Giussaniego

 • tomy z serii „I libri di Luigi Giussani – L'Equipe” (Książki Luigiego Giussaniego – Ekipy):
  Dall'utopia alla presenza (1975-1978) (Od utopii do obecności);
  Certi di alcune grandi cose (1979-1981) (Pewni niektórych wielkich rzeczy);
  Uomini senza patria (1982-1983) (Ludzie bez ojczyzny);
  Qui e ora (1984-1985) (Tu i teraz);
  L'io rinasce in un incontro (1986-1987) (Ja odradza się w spotkaniu);
  Ciò che abbiamo di più caro (1988-1989) (To, co mamy najdroższego);
  Un evento reale nella vita dell'uomo (1990-1991) (Realne wydarzenie w życiu człowieka);
  In cammino (1992-1998) (W drodze).


Kompletna bibliografia jest opublikowana na stronie internetowej scritti.luigigiussani.org, na której online można korzystać ze wszystkich książek w języku włoskim i z niektórych w języku angielskim oraz zapoznać się z historią wydawniczą każdego tekstu. Kompletny wykaz książek dostępnych w sprzedaży znajduje się na tej stronie w sekcji Publikacje, gdzie istnieje możliwość nabywania ich drogą internetową.