Podstawowa bibliografia

Vita di don Giussani (Życie księdza Giussaniego) autorstwa Alberta Savorany jest bardzo szczegółową biografią Założyciela CL: oprócz ukazania po raz pierwszy ludzkiej drogi kapłana, oferuje czytelnikom znak jego dziedzictwa dla życia poszczególnych osób i dla Kościoła.

Wśród różnych książek poświęconych księdzu Giussaniemu i historii CL, tutaj zwracamy uwagę na publikację Massima Camisaschi In cammino dentro il mondo [W wędrówce po świecie], która opisuje lata 1954-1984.

W ciągu swego życia ksiądz Giussani opublikował wiele dzieł. Jak sam stwierdził: „chcemy ukazać rozumność i użyteczność dla współczesnego człowieka owej odpowiedzi na dramat egzystencji, która nosi imię «wydarzenie chrześcijańskie». Głównym wydawcą we Włoszech jest wydawnictwo Rizzoli (prócz tego Jaca Book, Wydawnictwa Świętego Pawła, Marietti, Sei oraz Piemme). Jest bardzo wiele tłumaczeń, poczynając od angielskiego po chiński i arabski.

Przypomnijmy najważniejsze z tytułów:Kompletna bibliografia jest opublikowana na stronie internetowej scritti.luigigiussani.org, na której online można korzystać ze wszystkich książek w języku włoskim i z niektórych w języku angielskim oraz zapoznać się z historią wydawniczą każdego tekstu. Kompletny wykaz książek dostępnych w sprzedaży znajduje się na tej stronie w sekcji Publikacje, gdzie istnieje możliwość nabywania ich drogą internetową.