Luigi Giussani, Zmysł religijny (Il senso religioso - polacco)

Zmysł religijny

Luigi GiussaniWydawnictwo M, Kraków 2014
Ilość stron: 246


Doświadczenie religijne - czym jest i skąd wypływa? Autor książki zachęca do głębokiej refleksji i dojrzałej pracy nad sobą, która pozwoli nam odzyskać pierwotny "zmysł religijny" – prawdziwego siebie, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

Abp. Jorge Mario Bergoglio – papież Franciszek, w czasie wystąpienia w Buenos Aires podczas prezentacji hiszpańskiej edycji książki „Zmysłu religijnego” księdza Luigi Giussaniego powiedział:
Przez wiele lat teksty ks. prałata Giussaniego inspirowały moje myślenie, pomagały mi się modlić i właśnie dlatego przychodzę dzisiaj, by dać temu świadectwo. Jego teksty nauczyły mnie być lepszym chrześcijaninem.

W książce Zmysł religijny, paradoksalnie, mało się mówi o Bogu, a bardzo dużo o człowieku. Wiele się mówi o jego „dlaczego?” (…). Książka „Zmysł religijny” nie jest tekstem do wyłącznego użytku przez tych, którzy należą do ruchu; nie jest nawet zaadresowana tylko do chrześcijan bądź ogólnie do ludzi wierzących. Jest to natomiast książka dla tych wszystkich ludzi, którzy poważnie traktują swoje człowieczeństwo. Śmiem twierdzić, że współczesnym problemem, któremu przede wszystkim musimy stawiać czoło, jest nie tyle problem Boga, istnienie Boga czy jego poznanie, ale problem człowieka, odnalezienie w nim samym owego śladu Boga, jaki On w nas odcisnął, abyśmy mogli się z Nim spotkać.

[Original title: Il senso religioso]