Giussani, Zostawić ślady w historii świata

Zostawić ślady w historii świata

Giussani-Alberto-PradesWydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża - Opole 2011
Ilość stron: 202


Książka Zostawić ślady w historii świata gromadzi i porządkuje treść propozycji chrześcijańskiego doświadczenia, pojmowanego i przeżywanego zgodnie z charyzmatem ruchu Komunia i Wyzwolenie.
Składa się na nią zbiór wypowiedzi księdza Luigiego Giussaniego, wygłoszonych przy różnych okazjach, zwłaszcza podczas rozmów
prowadzonych w ostatnich latach z odpowiedzialnymi za Ruch.
Te poglębione rozważania zostały zebrane i uporządkowane wokół słów-kluczy, które stanowią zasadnicze ślady chrześcijańskiej wędrówki. Najaważniejsze stwierdzenie brzmi: chrześcijaństwo to nieprzewidziane i nieprzewidywalne wydarzenie; orędzie o tym, że Tajemnica stała się człowiekiem, zrodzonym z kobiety w konkretnym miejscu i w określonym czasie. Sposób, w jaki Bóg wszedł w relację z człowiekiem, aby go zbawić, jest wydarzeniem, historycznym faktem, nie zaś koncepcją albo nieokreślonym religijnym sentymentem. Sposób ten otwiera ludzki rozum i porusza jego serce w obliczu wyjątkowej, choć w pełni ludzkiej Obecności.
Wydarzenie Chrystusa trwa w historii za pośrednictwem towarzystwa tych, których utożsamia On ze sobą w sakramencie Chrztu. Gest ten wyznacza początek istnienia nowego protagonisty w historii świata. To jest nowe „ja”, którego wymiarem jest przynależność do ściśle określonego historycznego podmiotu: ludu tych, nad którymi „imię Jego zostało wezwane” (por. Jr 14,9), aktorów pasjonującej walki o potwierdzenie w każdej okoliczności życia Znaczenia, dla którego warto przeżywać wszystko. Jego najpełniejszym wyrazem jest miłosierdzie, które zawsze zwycięża, również w najbardziej niegodziwych okolicznościach historii.

[Titolo originale: Generare tracce nella storia del mondo]