Luigi Giussani, Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?

Luigi GiussaniWydawnictwo Jedność, Kielce 2006
Ilość stron: 184


Komentarze zebrane w tym tomie nie są owocem egzegetycznej pracy nad Psalmami, wykonanej za biurkiem. Biorąc pod uwagę ich bezpośrednią, sugestywną i bogatą w sformułowania intuicyjne, choć mniej systematyczną formę, słuszniej byłoby traktować je jako poetyckie formuły modlitewne, służące znacznie bardziej ich częstemu odmawianiu aniżeli komentowaniu.