Bractwo

Bractwo Comunione e Liberazione jest powszechnym stowarzyszeniem wiernych, uznanym w latach osiemdziesiątych: pierwsze oficjalne uznanie nosi datę 11 lipca 1980 i jest podpisane przez Martino Matronolę, biskupa ordynariusza z Monte Cassino. Dekret Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z dnia 11 lutego 1982 roku dotyczy osób dorosłych, które dobrowolnie zobowiązują się do życia będącego naśladowaniem Chrystusa i Kościoła zgodnie z metodą przekazaną przez założyciela (por. L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione [Dzieło ruchu, Bractwo Comunione e Liberazione, 2002]).
Około połowy lat siedemdziesiątych, niektórzy członkowie Ruchu CL, po ukończeniu studiów uniwersyteckich, pragnęli pogłębiać swą przynależność do Kościoła w warunkach dorosłego życia, by wzrastać jako dojrzałe osobowości chrześcijańskie.
Jan Paweł II w liście przesłanym do księdza Giussaniego z okazji dwudziestej rocznicy uznania Bractwa, tak oto ujmuje syntetycznie cel Bractwa: „Powracając pamięcią do historii i dzieł Bractwa i Ruchu, widzimy, że przede wszystkim charakteryzuje je uważne wsłuchiwanie się w potrzeby dzisiejszego człowieka. Człowiek nigdy nie przestaje szukać [...]. Ruch pragnął zatem i nadal pragnie wskazać nie jedną z dróg, ale jedyną drogę prowadzącą do przezwyciężenia tego egzystencjalnego dramatu. Drogą tą – jak wielokrotnie Ksiądz Prałat powtarzał – jest Chrystus. On jest Drogą, Prawdą i Życiem w codziennej egzystencji każdego człowieka. Drogę tę zazwyczaj odkrywa się za pośrednictwem innych ludzi. Obdarowani wiarą dzięki spotkaniu z Odkupicielem, wierzący powinni stawać się echem owego wydarzenia, jakim jest Chrystus i sami z kolei stawać się «wydarzeniem»”.

Założone przez księdza Giussaniego i przez niego prowadzone aż do śmierci, obecnie Bractwo jest kierowane przez księdza Juliána Carróna, wybranego na przewodniczącego 19 marca 2005 przez Diakonię centralną jako następcę Założyciela.
Dziś Bractwo zrzesza w swoich grupach – rozpowszechnionych na wszystkich kontynentach – około 60 tysięcy osób dorosłych, zaangażowanych w wędrówkę ku świętości, rozpoznanej jako cel istnienia i wzajemnej przyjaźni. Przynależność do Bractwa zakłada podstawową regułę osobistej ascezy: momenty codziennej modlitwy, udział w spotkaniach formacji duchowej, a wśród nich doroczne Rekolekcje, dni skupienia i zobowiązanie do wspierania, także ekonomicznego, inicjatyw charytatywnych, misyjnych i kulturalnych podejmowanych lub wspieranych przez Bractwo.

«Wierzący powinni stawać się echem owego wydarzenia, jakim jest Chrystus, i sami z kolei stawać się „wydarzeniem”» (Jan Paweł II)

Bractwo Comunione e Liberazione
Via De Notaris 50 - 20128, Milan
E-mail: clfrat@comunioneliberazione.org
T. +39 02 66595088