In memoria

Sługa Boży, Msze rocznicowe, modlitwa, godziny otwarcia cmentarza

Sługa Boży
W 2012 roku Arcybiskup Mediolanu przyjął prośbę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego księdza Giussaniego. Punktem odniesienia do prowadzenia i koordynowania inicjatyw dotyczących pamięci o nim i wykorzystywanie materiału z nim związanego jest Sekretariat Postulacji.

Postulcja procesu:
Via De Notaris 50 - 20128 Milano
tel: + 39 02 66595088
e-mail: segreteriapostulazione@luigigiussani.org

Odpowiadając na potrzebę, jaka pojawiła się w życiu wielu osób w związku z otwarciem procesu beatyfikacyjnego księdza Giussaniego, czyli aby móc przyzywać jego wstawiennictwa w sposób uporządkowany i odpowiadający prawdziwej naturze jego charyzmatu, Bractwo poprosiło i otrzymało od kompetentnej władzy kościelnej aprobatę modlitwy, przeznaczonej – uwaga! – do prywatnego odmawiania, jaka przez Kościół jest dopuszczona w stosunku do Sługi Bożego, jakim jest obecnie ksiądz Giussani.

Nakazujemy wam stanowczo unikania tworzenia i dystrybucji innych form wstawienniczych.
Bractwo nie wyraża zgody na jakiekolwiek inne inicjatywy.
(ks. Julián Carrón)

Miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci za to,
że dałeś swojemu Kościołowi i światu
Sługę Bożego, księdza Luigi Giussaniego.
Swoim pełnym pasji życiem
uczył nas poznawać i kochać
obecnego tu i teraz Jezusa Chrystusa,
i prosić Go z pokorną pewnością,
by „początkiem każdego dnia było «tak»”
dla Pana, który nas przygarnia
i użyźnia glebę naszego serca,
aby mogło się wypełnić Jego dzieło w świecie
– zwycięstwo nad śmiercią i nad złem.
Udziel nam, Ojcze,
przez wstawiennictwo księdza Giussaniego,
zgodnie z Twoją wolą,
łaski, o którą prosimy,
w nadziei, że zostanie on wkrótce
zaliczony pomiędzy Twoich świętych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Przyjdź Duchu Święty, Przyjdź przez Maryję.

Do pobrania zdjęcie księdza Giussaniego
w formacie pdf, z modlitwą przetłumaczoną na różne języki.

Archiwum historyczne
Dokumentację dotyczącą księdza Giussaniego (kartki z życzeniami i listy, teksty jego wystąpień, nagrania audio-wizualne, fotografie) można przesyłać do Archiwum historycznego, oryginały lub kopie albo w formie elektronicznej; wszystko będzie przechowywane z troską i dyskrecją.

Archiwum historyczne CL:
tel: +39 02 66595088 - fax: +39 02 66594670
clarchivio@comunioneliberazione.org
by mail: Via De Notaris 50 - 20128 Milano (Włochy)

Odwiedziny na cmentarzu
Grób księdza Giussaniego znajduje się na Cmentarzu Monumentalnym w Mediolanie
tel. +39 02 88465600, informacje: www.comune.milano.it

Godziny otwarcia
Od wtorku do niedzieli: 8.00-17.30 (wyjście przed godz. 18.00)
Cmentarz jest zamknięty w poniedziałki (nie będące dniami świątecznymi)
1 stycznia, w niedzielę i poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 2 czerwca, 15 sierpnia, 8, 25 i 26 grudnia: otwarcie w godz. od 8.00 do 13.00.

Godziny Mszy św. w kościele na Cmentarzu (tel. +39 02 29001682)
od wtorku do piątku: godz. 11.00
sobota: godz. 9.00 i 11.00
niedziela: godz. 10.00 i 11.30

Rocznice
Rocznica śmierci księdza Giussaniego, który odszedł do Pana 22 lutego 2005 r., jest wspominana w całym świecie poprzez Msze św. i celebracje liturgiczne. Wszelkie sygnały i informacje należy kierować drogą mailową:
eventi@comunioneliberazione.org

Mediolan, Cmentarz Monumentalny