Modlitwa o wstawiennictwo Sługi Bożego księdza Luigi Giusanniego

Modlitwa przeznaczona do prywatnego odmawiania

«Odpowiadając na potrzebę, jaka pojawiła się w życiu wielu osób w związku z otwarciem procesu beatyfikacyjnego księdza Giussaniego, czyli aby móc przyzywać jego wstawiennictwa w sposób uporządkowany i odpowiadający prawdziwej naturze jego charyzmatu, Bractwo poprosiło i otrzymało od kompetentnej władzy kościelnej aprobatę modlitwy, przeznaczonej – uwaga! – do prywatnego odmawiania, jaka przez Kościół jest dopuszczona w stosunku do Sługi Bożego, jakim jest obecnie ksiądz Giussani.

Nakazujemy wam stanowczo unikania tworzenia i dystrybucji innych form wstawienniczych.
Bractwo nie wyraża zgody na jakiekolwiek inne inicjatywy».
(ks. Julián Carrón)

Miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci za to,
że dałeś swojemu Kościołowi i światu
Sługę Bożego, księdza Luigi Giussaniego.
Swoim pełnym pasji życiem
uczył nas poznawać i kochać
obecnego tu i teraz Jezusa Chrystusa,
i prosić Go z pokorną pewnością,
by „początkiem każdego dnia było «tak»”
dla Pana, który nas przygarnia
i użyźnia glebę naszego serca,
aby mogło się wypełnić Jego dzieło w świecie
– zwycięstwo nad śmiercią i nad złem.
Udziel nam, Ojcze,
przez wstawiennictwo księdza Giussaniego,
zgodnie z Twoją wolą,
łaski, o którą prosimy,
w nadziei, że zostanie on wkrótce
zaliczony pomiędzy Twoich świętych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Przyjdź Duchu Święty,
Przyjdź przez Maryję.


__________________________________
Postulacja procesu:
Via De Notaris 50 - 20128 Milano
tel: + 39 02 66595088
e-mail: segreteriapostulazione@luigigiussani.org

Imprimatur Kurii Archidiecezji
mediolańskiej, 13 kwietnia 2012
† Angelo Mascheroni
__________________________________

Pobierz modlitwę: