Joseph Ratzinger „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”

Lektury wakacyjne dla dorosłych

Joseph Ratzinger „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”, a także dyptyk powieściowy Jana Dobraczyńskiego: „Małżeństwo Anny” oraz „Dzieci Anny”. Zachęcamy do czytania

Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja
Książka, w której zebrano wybrane teksty Josepha Ratzingera/Benedykta XVI o Europie, wydane z okazji 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Unią Europejską.

Ostatni, żarliwy apel Benedykta XVI do Europy, aby na nowo odkryła i potwierdziła swoje prawdziwe pochodzenie i tożsamość, które uczyniły ją wielką i dzięki którym stała się wzorem piękna i człowieczeństwa. Nie chodzi tu o narzucanie prawd wiary jako fundamentu Europy, ale raczej o dokonanie racjonalnego wyboru, który uznaje, że bardziej naturalne i słuszne jest życie „tak, jak Bóg istniał” niż „tak, jakby Bóg nie istniał”. Tak jak w niedalekiej przeszłości papież Jan XXIII apelował do wielkich narodów Europy i Zachodu o uniknięcie niszczycielskiej wojny nuklearnej, tak dziś papież emeryt Benedykt XVI po raz ostatni zwraca się do całej Europy i do Zachodu, aby, odkrywając na nowo własną duszę, mógł uchronić siebie i świat przed samozniszczeniem.

„Z charakterystyczną dla siebie jasnością, bezpośrednią przystępnością i głębią emerytowany papież wspaniale nakreśla tu „ideę Europy”, która niewątpliwie inspirowała jej ojców założycieli i leży u podstaw jej wielkości, a której definitywne zaciemnienie usankcjonowałoby jej całkowity i nieodwracalny upadek”.

Papież Franciszek, fragment Przedmowy

Małżeństwo Anny
Losy tytułowej Anny i jej rodziny w czasach zaborów, II Rzeczpospolitej, okupacji i tuż po wyzwoleniu. Proza życia ludzkiego w zmiennej, trudnej rzeczywistości.
Małżeństwo Anny to pierwsza część dyptyku powieściowego, którego część drugą stanowią Dzieci Anny. Obydwie powieści, które zakrojone zostały na prawdziwą sagę rodzinną, ukazują historię dwóch inteligenckich rodzin polskich – potomków pokolenia powstańców 1863 roku. Małżeństwo Anny obejmuje czas od początku stulecia do pierwszych lat po drugiej wojnie światowej. Losy bohaterów ukazane zostały na tle wielobarwnej panoramy społeczno-politycznej tamtej epoki. Wiele wątków i szerszych odniesień historycznych dotyka takich wydarzeń, jak powstania śląskie, zamach majowy, okupacja niemiecka, Powstanie Warszawskie i czas popowstaniowy.

Jan Dobraczyński „Małżeństwo Anny”

CZYTAJ TAKŻE: Lektura GS. Dawid z Jerozolimy

Dzieci Anny
Razem z Małżeństwem Anny tworzą sagę rodzinną, która była bestsellerem w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i została przełożona na kilka języków obcych.
Powieść ma wiele cech autobiograficznych. Akcja jej obejmuje czas bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej i lata pięćdziesiąte. Realia powieści znane są starszemu pokoleniu często z jego własnych przeżyć. Przedstawiają dramatyczne losy bohaterów w kraju oraz tych powracających z emigracji na Zachodzie – polski październik, mała stabilizacja, oceny, przekonania, wybory moralne, wiele akcentów religijnych.

Jan Dobraczyński „Dzieci Anny”