Giovanni Francesco Romanelli, "I santi Giovanni e Pietro al sepolcro" [Święci Jan i Piotr u grobu] (fragment), 1640. © Los Angeles County Museum of Art.

Wielkanoc 2021. Film przedstawiający plakat

Apostołowie Jan i Piotr przed pustym grobem, na obrazie Giovanniego Francesco Romanellego z siedemnastego wieku, towarzyszą w tym roku słowom ks. Giussaniego

Ludzie, młodzi i już nie młodzi, potrzebują ostatecznie jednego: mieć pewność, że ich czas, ich życie jest pozytywne; mieć pewność swego przeznaczenia.

«Chrystus zmartwychwstał» [...] to afirmacja pozytywności rzeczywistości [...]; to miłosna afirmacja rzeczywistości […]. Bez Zmartwychwstania Chrystusa istnieje tylko jedna alternatywa - nic.

Chrystus uobecnia się jako Zmartwychwstały w każdym czasie, w całej historii. Duch Jezusa, czyli Słowa, które stało się ciałem, pozwala doświadczyć człowiekowi codziennie swej mocy, zbawiającej całą egzystencję pojedynczej osoby oraz ludzką historię, w radykalnej przemianie, którą rodzi w kimś, kto Go spotyka i – tak jak Jan i Andrzej – idzie za Nim.

Luigi GiussaniPlakat Wielkanocny 2021