Ksiądz Julián Carrón

Od 2005 prowadzący ruch Comunione e Liberazione

Urodzony w Hiszpanii, kapłan i wykładowca uniwersytecki, naukowiec zajmujący się Nowym Testamentem, spotyka księdza Giussaniego w latach osiemdziesiątych

Urodzony 25 lutego 1950 roku w Navaconcejo (Cáceres) w zachodniej części Hiszpanii. W bardzo młodym wieku wstępuje do Seminarium Conciliar w Madrycie, gdzie uczy się w szkole średniej i odbywa studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjmuje w 1975 roku, a w następnym roku uzyskuje magisterium z teologii, w zakresie Pisma Świętego, na Papieskim Uniwersytecie Comillas, kontynuując następnie karierę uniwersytecką jako wykładowca na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. W tym okresie rozpoczyna dalsze studia nad Biblią, zwłaszcza nad Ewangeliami, udając się do Waszyngtonu i Jerozolimy. W międzyczasie jest jednym z odpowiedzialnych w Niższym Seminarium Duchownym. W połowie lat osiemdziesiątych, po obronie pracy doktorskiej, rozpoczyna pracę na Wydziale Teologicznym San Dámaso w Madrycie, gdzie zostaje profesorem Nowego Testamentu, jednocześnie, aż do 1994 roku, jest rektorem Arcybiskupiego Kolegium Niepokalanej przy San Dámaso. W latach dziewięćdziesiątych prowadzi w różnych częściach świata wykłady na temat historyczności Nowego Testamentu.

Nueva Tierra [Nowa Ziemia] i Ruch
Zaledwie wyświęcony na kapłana w połowie lat siedemdziesiątych, z grupą młodych księży z różnych parafii w diecezji madryckiej, rozpoczyna doświadczenie współdzielenia życia i przyjaźni, poświęcone przede wszystkim edukacji młodzieży. Prawdziwe i typowe bractwo, zrodzone z pójścia za dwoma mistrzami spotkanymi w seminarium oraz dzięki zgłębianiu niektórych zagadnień teologii katolickiej, związanych z takimi nazwiskami, jak Guardini, Ratzinger i von Balthasar.

Rzeczywistość ta, wraz ze stowarzyszeniem młodzieżowym, które wokół niej się uformuje, przyjmie nazwę Nueva Tierra; w 1982 roku jej drogi skrzyżują się z doświadczeniem CL, obecnym od kilku lat w Hiszpanii. I to właśnie w tamtych latach dochodzi do osobistego spotkania księdza Carróna z księdzem Giussanim. W 1985 roku ruch Nueva Tierra przyłącza się do ruchu Comunione e Liberazione (Por. „Noi siamo quel che siete voi” [My jesteśmy tym, czym jesteście wy], Tracce 8/2010).

Z czasem przyjaźń między obydwoma kapłanami zacieśni się. Więź ta zostanie zwieńczona przeprowadzką Carróna do Mediolanu, we wrześniu 2004 roku, na zaproszenie księdza Giussaniego, aby współdzielił wraz z nim odpowiedzialność za prowadzenie Ruchu.Odpowiedzialność za Ruch
Po śmierci księdza Giussaniego, w marcu 2005 roku zostaje wybrany przez Diakonię centralną na przewodniczącego Bractwa Comunione e Liberazione. W wyniku głosowań przeprowadzonych kolejno w 2008, w 2014 oraz w marcu 2020 roku zostaje ponownie wybrany na to stanowisko na nową sześcioletnią kadencję.

Vita di don Giussani. Epilog s. 1195-1202

26 sierpnia 2005 roku zostaje po raz pierwszy przyjęty na audiencji prywatnej przez Benedykta XVI. Kilka miesięcy później, w październiku, z nominacji papieskiej, uczestniczy w pracach Synodu na temat Eucharystii. Wiosną następnego roku, 3 czerwca, uczestniczy w spotkaniu Benedykta XVI z ruchami kościelnymi na placu św. Piotra, wśród których obecne jest także Comunione e Liberazione.
W roku 2007 przypada dwudziestopięciolecie papieskiego uznania Bractwa Comunione e Liberazione, które miało miejsce 11 lutego 1985 roku. Z tej okazji, 24 marca, hiszpański kapłan przewodzi całemu Ruchowi w pielgrzymce do Rzymu, aby wziąć udział w audiencji, udzielonej przez Benedykta XVI.
W kolejnym roku zostaje mianowany konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich i nieco później konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji.
W listopadzie 2010 roku bierze udział w dwóch ważnych konferencjach teologicznych. Pierwsza z nich ma miejsce w Moskwie, zorganizowana przez Kościół prawosławny; kolejna w Madrycie, poświęcona obecności katolickiej w życiu publicznym. Dwa lata później Uniwersytet Katolicki z Waszyngtonu nadaje mu doktorat honoris causa z teologii, „za jego wybitną służbę w dziedzinie teologii, szczególnie w zakresie Pisma Świętego, oraz za jego kierowanie międzynarodowym ruchem kościelnym, uznanym przez Papieża”.Z papieżem Franciszkiem
11 listopada 2013 roku zostaje przyjęty przez papieża Franciszka na audiencji prywatnej.
W liście skierowanym do Bractwa i całego Ruchu, ksiądz Carrón zaprasza do weryfikowania „czy każdy z nas, każda wspólnota naszego Ruchu «czyni widzialnym to, co istotne, czyli Jezusa Chrystusa»”. Temat ten powróci podczas audiencji udzielonej przez papieża Franciszka ruchowi CL na placu św. Piotra w dniu 7 marca 2015 roku, z okazji dziesiątej rocznicy śmierci księdza Giussaniego. W listopadzie tego samego roku jest głównym relatorem podczas jesiennej konferencji na amerykańskim Uniwersytecie Notre Dame, z wykładem zatytułowanym Prawda was wyzwoli.
W kwietniu 2016 roku, po kolejnej audiencji prywatnej u papieża Franciszka, ksiądz Carrón kieruje do Bractwa list: „Sądzę, że nic bardziej nie może nam pomóc w dążeniu do coraz większego utożsamiania się ze świadectwem, jakie papież Franciszek ofiaruje nam każdego dnia”.
30 listopada 2016, Ojciec Święty wysyła własnoręcznie napisany list do przewodniczącego CL, by podziękować całemu Ruchowi za ofiary zebrane podczas pielgrzymki z okazji Jubileuszu Miłosierdzia. „Takie ubóstwo jest konieczne, ponieważ opisuje to, co naprawdę mamy w sercu: to, że Go potrzebujemy - pisze Franciszek. - Stąd też idziemy do ubogich nie dlatego, że już wiemy, iż ubogi jest Jezusem, ale by na powrót odkryć, że właśnie ten ubogi jest Jezusem. (...)Bezbronne piękno
We wrześniu 2015 roku zostaje opublikowana przez wydawnictwo Rizzoli książka La bellezza disarmata [Bezbronne piękno], zbiór esejów i artykułów podejmujących wielkie tematy współczesnego życia, od rodziny po kryzys ekonomiczny, jako wyzwania i okazje dla chrześcijaństwa, które naprawdę pragnie ponownie dotrzeć do serca człowieka. Książka prezentowana podczas wielu spotkań we Włoszech i poza jego granicami (jest wydana po hiszpańsku, portugalsku i angielsku), stwarza okazję do dialogów w każdej dziedzinie z osobistościami i protagonistami życia publicznego prezentujących różne punkty widzenia.

W październiku 2017 roku dom wydawniczy Piemme wydaje książkę Dov'è Dio? La fede cristiana al tempo della grande incertezza [Gdzie jest Bóg? Wiara chrześcijańska w czasach wielkiej niepewności], wywiad-rzekę ks. Juliána Carróna, będący zapisem jego rozmowy z watykanistą dziennika La Stampa Andreą Torniellim. W książce wyłania się spojrzenie Ruchu na aktualną sytuację oraz propozycja zasadniczego rdzenia wiary, w wierności charyzmatowi księdza Giussaniego oraz magisterium Kościoła i papieża Franciszka.

Wiosną 2018 roku Edizioni San Paolo publikują książkę ks. Juliána Carróna La voce unica dell'ideale. In dialogo con i giovani [Głos Ideału. W dialogu z młodymi, Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża w Opolu 2018]. Jest to wkład w perspektywie Synodu Biskupów poświęconego „Młodym, wierze i rozeznaniu powołania", zaplanowanego na październik 2018.

W kwietniu 2020 roku, w formacie e-book, ukazuje się książka Il risveglio dell’umano. Riflessioni da un tempo vertiginoso (Przebudzenie człowieczeństwa. Refleksje z czasu przyprawiającego o zawrót głowy), pod redakcją Alberto Savorany, w której przewodniczący CL, wychodząc od wtargnięcia do życia wszystkich Covid-19, opisuje wielką możliwość odkrycia na nowo człowieczeństwa.

Od kilku lat w tym zakresie mają miejsce liczne wystąpienia publiczne i wywiady udzielane mediom całego świata.Aktualnie ksiądz Carrón jest profesorem teologii na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Mediolanie.