Wydarzenie wolności

Luigi GiussaniWydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża - Opole 2020
Ilość stron: 264

Książka ta jest zapisem spotkań ks. L. Giussaniego ze studentami z Mediolanu. Odbywały się one w latach 90. XX w. Głębia pytań i przenikliwość odpowiedzi ukazują związek chrześcijańskiej wiary z konkretnym doświadczeniem ludzkim oraz działanie rozumu poszukującego przekonujących odpowiedzi na te pytania.

„Jeśli ktoś nigdy nie stawia pytań, można się obawiać, że jest po prostu głupcem”. – Tak m.in. zwraca się do młodych ks. Luigi Giussani, dla którego dialog był jedną z najbardziej dynamicznych aktywności wychowawczych. Przez ponad 50 lat spędził on wiele godzin z młodymi ludźmi na „rozmowach” o tematyce ważnej dla ich życia, pośród konkretnych życiowych wydarzeń, zawsze odwołując się do czystej wolności swoich rozmówców: „Starajcie się każdego dnia, aby ta czysta wolność była zgodna z waszymi zamierzeniami, kryteriami, z waszym działaniem, a to napełni was pokojem”.
Młodzi na kartach tej książki dają świadectwo wielkiej szczerości i pełnej dyspozycyjności wobec prawdy, stają się w ten sposób uczestnikami odpowiedniego sposobu patrzenia na życie.
Zapraszamy do fascynującej lektury książki pełnej pytań i odpowiedzi dotyczących ludzkiego doświadczenia.