Luigi Giussani, Oddać życie za dzieło Kogoś Innego

Oddać życie za dzieło Kogoś Innego

Pod redakcją Juliána Carróna
Luigi GiussaniWydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża - Opole 2022
Ilość stron: 250

Oddać życie za dzieło Kogoś Innego (1997-2004) to zbiór rozważań i dialogów prowadzonych przez ks. Luigiego Giussaniego w trakcie rekolekcji Bractwa Komunia i Wyzwolenie. Przy ogromnym ładunku myśli, autor pokazuje, jak w kulturze naszych czasów dokonało się oderwanie sensu życia od doświadczenia. Również tam, gdzie o Bogu nadal się mówi, nie pojmuje się go już jak sensu życia, ale jako „coś” niemającego związku z działaniem człowieka; podobnie rzeczywistość zostaje pozbawiona sensu i swojej roli - bycia znakiem.
Z takim pojmowaniem wiąże się sprowadzenie chrześcijaństwa do etyki albo jedynie do religijnych rozważań: proponuje się Chrystusa bez Kościoła, bez ciała istniejącego w historii, i tak „w ludzkim doświadczeniu Chrystusa brakuje możliwości zweryfikowania Jego teraźniejszości, współczesności, a więc prawdziwości tego, co o sobie mówił”.
Jak zatem zacząć od nowa?
Wychodząc od zdumienia spotkaniem z potężnie pociągającą ludzką obecnością. W tej obecności, w życiu Kościoła, Chrystusa daje się doświadczyć, a wtedy rodzi się pytanie: „Jak on to robi, że taki jest?”.