Telegram Jana Pawła II przesłany z okazji Rekolekcji Bractwa CL

Watykan, 17 kwietnia 2004
Jan Paweł II

Z okazji Rekolekcji Bractwa „ Comunione e Liberazione" na temat „Przeznaczenie człowieka" cieszę się z możliwości przesłania licznie zgromadzonym uczestnikom serdecznych i życzliwych pozdrowień oraz zapewniam o mojej duchowej bliskości; życząc zaś, aby to opatrznościowe spotkanie przyczyniło się do głębszego poznania przynależności każdej osoby do Boga i aby pobudziło wierność każdego wobec Chrystusa, Odkupiciela człowieka, na rzecz coraz hojniejszego zaangażowania
się w dzieło nowej ewangelizacji, wypraszam obfite wylanie darów niebieskich. Wszystkim - a zatem Księdzu, odpowiedzialnym za Bractwo oraz uczestnikom Rekolekcji - udzielam specjalnego błogosławieństwa apostolskiego.