Telegram Ojca Świętego przesłany z okazji Rekolekcji Bractwa CL

Jan Paweł II

Na ręce ks. Prałata Luigi Giussaniego
Z okazji Rekolekcji na temat Cudu przemiany, które wygłosi Ksiądz Bractwu Komunia i Wyzwolenie, pragnę przesłać moje życzliwe pozdrowienia i zapewnić o duchowej bliskości. Życząc, by pożyteczne spotkanie przyczyniło się do lepszego zrozumienia przynależności każdej osoby do Boga oraz wierności Chrystusowi Odkupicielowi człowieka poprzez szczere
zaangażowanie w dzieło nowej ewangelizacji, modlę się o obfite wylanie łask niebieskich oraz przesyłam Księdzu, Kard. Jamesowi Staffordowi,
który przewodniczy Świętemu obrzędowi, odpowiedzialnym oraz uczestnikom specjalne błogosławieństwo apostolskie.

Watykan, 22 kwietnia 1998 r.