Pozdrowienia od Jego Świątobliwości Benedykta XVI z okazji Rekolekcji Bractwa CL

Watykan, 27 kwietnia 2005
Kardynal Angelo Sodano, Sekretarz Stanu

Czcigodny Ksiądz Julian Carrón
Przewodniczący Bractwa Comunione e Liberazione
Czcigodny Księże,
z radością przekazuję Księdzu i Bractwu Comunione e Liberazione szczególne pozdrowienia od Jego Świątobliwości Benedykta XVI z okazji Rekolekcji, jakie odbędą się w Rimini w dniach od 29 kwietnia do 1 maja br.
Zachowując nieustannie w swej duszy żywe wspomnienie wzruszających uroczystości pogrzebowych nieodżałowanego księdza Luigi Giussaniego w katedrze w Mediolanie, Ojciec Święty, uczestniczy duchowo w gorączce tych dni refleksji i modlitwy, życząc serdecznie, aby przyczyniły się one do ascetycznej odnowy i jeszcze większej żarliwości apostolskiej i misyjnej.