Uczestniczymy w tym samym Ciele

Słowa skierowane do członków Ruchu Światło-Życie podczas uroczystości poświęcenia „Oaz” Maryi. Krościenko 1973

Czuję się tutaj jak w domu, ponieważ należymy wszyscy do tego samego Ciała Mistycznego Chrystusa i widzę, że ta idea, ta prawda jest podstawą również waszego doświadczenia i wspólnoty. Nasz ruch, tak jak wasz, ma jako jedyny cel przywrócenie ludziom, szczególnie młodym, żywej wiary. Ponadto - właściwie opatrznościowo, hasła, słowa przewodnie naszego ruchu są dosłownie zbieżne ze stawianymi prze was: nowe życie, nowy człowiek, nowa kultura.

Ale otaczający świat nie potrafi zaakceptować tego dzieła Ducha, owej prawdziwej nowości życia, nie jest to łatwe. Dlatego musicie pracować w trudnych warunkach i pośród przeciwności, tak samo jak my w naszym środowisku napotykamy trud i prześladowanie, choć z innego punktu widzenia. W tych latach następuje już wymiana między naszymi studentami. Myślę zatem, że wasze doświadczenie stanie się pomocą w naszym, a posiadane przez nas będzie dla was świadectwem.