20-lecie Ruchu w Polsce

List Luigi Giussaniego
Ks. Luigi Giussani

Najdrożsi Przyjaciele,

razem odkryliśmy, że zbawienie nie bierze się ze wspominania minionej historii, ale z wydarzenia, którego doświadczamy teraz (w teraźniejszości).

Dwadzieścia lat Waszego życia to widowisko codziennej wierności charyzmatowi, który Duch Święty wzbudza pośród nas, aby uobecnić Chrystusa - "centrum kosmosu i historii", jak nauczyliśmy się od naszego wielkiego Papieża.

W ten sposób w ogarniającej wszystko przestrzeni charyzmatu wasze osoby rozkwitły, [stały się] zdolne do wydawania osądów i podejmowania dzieł, dając w Polsce świadectwo jedności tych, którzy zostali dotknięci i przemienieni przez Boga, który stał się człowiekiem. A jedność ta rozprzestrzenia się jako przyjaźń, która jest czymś o wiele większym niż zwyczajne stowarzyszeniowe gromadzenie się razem.

Matka Boska Częstochowska, która ocaliła lud polski przed obcym wrogiem, niech obroni ruch przed nicością, w której pogrążyłoby się wszystko, gdyby Chrystus nie wyzwolił nas od zła.

Zgromadzeni razem proście naszego ks. Ricci, aby był przed Bogiem echem naszej modlitwy za Jana Pawła II, który od 25 lat odnawia swoje: "Panie, Ty wiesz, że Cię kocham" jako źródło niepokonalnej nadziei.