List przed spotkaniem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy Przyjaciele,

Niezmiernie wdzięczni za przeogromny dar Ojca Świętego, jakim jest audiencja dla całego Ruchu z okazji XXV-lecia papieskiego uznania Bractwa, która odbędzie się na Placu Św. Piotra dnia 24 marca, pragniemy całym sercem odpowiedzieć na niego stosownym do rangi tego wydarzenia przygotowaniem.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę ze znaczenia postaci następcy Piotra dla życia Kościoła. W nim mamy niewzruszony punkt odniesienia dla naszej wiary, bez którego spadłaby ona do rangi jednej z wielu panujących w świecie odmian ideologii. Moc Ducha związana z jego posługiwaniem jest gwarancją obecności Chrystusa w historii. Taka właśnie świadomość powinna nas wszystkich przyprowadzić do Ojca Świętego, z owym synowskim oddaniem, do jakiego zostaliśmy wychowani.

Nasz gest chce być wyrazem uznania tego, czym jest Papież dla naszej historii oraz wyrazem naszego pragnienia pójścia za nim. Wyjazd do Rzymu jest znakiem prostego i całkowitego przylgnięcia do jego osoby i jego nauczania, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Przy iluż to okazjach odczuliśmy, że nasze życie jest wspierane przez jego słowa!

Zresztą Papieża Benedykta łączyła i nadal łączy zupełnie wyjątkowa więź z naszą historią, sprawiająca, iż jest on nam szczególnie bliski. Doskonale nas zna, tak jak dobrze znał ks. Giussaniego: wszyscy mieliśmy okazję zobaczyć to na jego pogrzebie. Znajomość ta pozwala nam udać się do Ojca Świętego z pełną pewności nadzieją, iż skieruje on do nas słowo, które oświeci naszą drogę w tym decydującym momencie naszej historii, historii świata i Kościoła. Wszyscy wiemy, jakie znaczenie dla naszej historii miało przesłanie Papieża Jana Pawła II, skierowane do nas podczas audiencji z okazji trzydziestolecia Ruchu w 1984 roku: "Idźcie na cały świat, niosąc prawdę, piękno i pokój, które spotykają się w Chrystusie Zbawicielu".

Przygotowujmy się na spotkanie z Benedyktem XVI, błagając w codziennej modlitwie Anioł Pański Maryję oraz ks. Giussaniego o to, abyśmy byli w pełni gotowi słuchać Papieża i pójść za nim.

Z pełnym miłości uściskiem dla każdego z was