Carrón: «Nie stronić od ludzkich ran»

Wywiad z Juliánem Carrónem - autor: Giorgio Paolucci

Kilka dni temu, w dniu rozpoczęcia roku pracy ruchu Komunia i Wyzwolenie, zachęcał słuchające go w Mediolanie 19.000 osób oraz kolejne 34.000 łączące się na żywo w wielu włoskich miastach, do modlitwy „aby zbliżający się Synod biskupów pomógł wszystkim lepiej pojąć świętość i nienaruszalność rodziny oraz jej piękno w planie Bożym”. Prosił, by zjednoczyć się w sobotniej modlitwie, na Placu Świętego Piotra i we własnych miastach. Ks. Julián Carrón, przewodniczący Bractwa Komunia i Wyzwolenie, dostrzega w synodzie, który za kilka dni zacznie się w Watykanie, wielką okazję do „powrotu do tego, co niezbędne, do nowości, jaką chrześcijaństwo przyniosło na świat, by dać każdemu możliwość lepszego po ludzku życia”.

Z czego wynika kryzys małżeństwa i rodziny? (...)

Pobierz pełny tekst: