Telegram skierowany przez uczestników sympozjum naukowego do ks. Giussaniego

Lublin, 16 października 2000

Drogi i Czcigodny Księże Prałacie

Zgromadzeni w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Wielkiej Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na sympozjum „Wychowanie człowieka w świetle Zmysłu religijnego ks. L. Giussaniego” w duchu wdzięczności i przyjaźni łączymy się z Osobą Autora tej wielce inspirującej książki.

Wyrażamy naszą radość, że refleksja nad tajemnicą człowieka odkrywającego swą godność w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, pozwala nam wspólnie poznawać podstawy pedagogiki chrześcijańskiej, które są tak głębokie, jak sam człowiek, ponieważ mają swoje źródło w Bogu.Za wstawiennictwem Maryi, która poprzez „fiat” przyczyniła się do wejścia Boga w naszą historię, Jemu – Jedynemu Panu – Jezusowi Chrystusowi polecamy drogiego i bliskiego nam Księdza.

Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Katedra Pedagogiki Ogólnej, organizatorzy i uczestnicy sesji.