Ruch Comunione e Liberazione przyłącza się do organizowanej przez Konferencję Episkopatu Włoch Wigilii Zesłania Ducha Świętego w intencji współczesnych męczenników

Komunikat prasowy CL, Mediolan 5 maja 2015
Biuro prasowe CL

Ruch Comunione e Liberazione przyłącza się do propozycji Konferencji Episkopatu Włoch, aby w Wigilię Zesłania Ducha Świętego (sobotę 23 maja 2015 r.) zadedykować współczesnym męczennikom, chrześcijanom będącym „ofiarami prześladowań oraz przemocy wyłącznie z powodu wyznawanej przez siebie wiary” (Franciszek, 30 kwietnia 2015 r.).

„Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26). Jak można pozostawać obojętnym wobec cierpień naszych braci chrześcijan prześladowanych w wielu częściach świata?
Jak nie podjąć ponawianych apeli papieża Franciszka? „Dzisiaj jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach Kościoła; więcej męczenników! Naszych braci i sióstr. Oni cierpią! Niosą wiarę aż po męczeństwo”. Ojciec Święty przypomina nam, że znajdujemy się wobec nowego wyzwania, przejawiającego się „w prawdziwych atakach na wolność religijną albo w nowych sytuacjach prześladowań chrześcijan, które w pewnych krajach osiągnęły alarmujący poziom nienawiści i przemocy” (Evangelii gaudium, 61).

„Przyłączając się do inicjatywy włoskiego Kościoła – oświadczył ksiądz Julián Carrón, przewodniczący Bractwa CL – chcemy zjednoczyć się z tymi wszystkimi, którzy odczuwają rany dzisiejszych męczenników jako zadawane im samym, by pokazać, jak bardzo bliscy czujemy się tym naszym braciom, którzy cierpią. Jako część ciała, jakim jest Kościół, my także chcielibyśmy ponieść w jakimś stopniu ciężar niezrozumienia, nietolerancji oraz przemocy, które odrzucający Chrystusa świat wylewa na nowych męczenników XX wieku. Ale właśnie od prześladowanych chrześcijan napływają nieustannie świadectwa osób, które w wierze znajdują właściwą rację do tego, by żyć i umierać. Niech ich świadectwo przebudzi naszą wiarę z ospałości i obojętności.
Dlatego zapraszam wszystkie wspólnoty CL obecne we Włoszech i na całym świecie do wielkiego gestu modlitwy 23 maja, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w jedności z całym Kościołem, poprzez uczestnictwo w gestach organizowanych przez diecezje”.

Biuro prasowe CL

Mediolan, 5 maja 2015 r.