Chwałą Boga jest człowiek żyjący

Komunikat prasowy po śmierci Jana Pawła II, Mediolan 3 kwietnia 2005

«Przyjaciele, służmy temu człowiekowi, służmy całym naszym życiem Chrystusowi w tym wielkim człowieku». Tak nam powiedział ks. Giussani wychodząc ze swojej pierwszej audiencji u Jana Pawła II na początku 1979 roku. Przez kolejne lata istnienia Comunione e Liberazione staraliśmy się realizować te słowa, zgodnie z zadaniem, jakie Papież powierzył nam przy okazji audiencji w roku 1984: «“Idźcie na cały świat” (Mt 28, 19), tak Chrystus powiedział do swoich uczniów. I ja powtarzam wam: “Idźcie na cały świat i nieście prawdę, piękno i pokój spotykające się w Chrystusie Odkupicielu”. To jest nakaz, który dziś wam zostawiam» (Z okazji 30-lecia powstania CL, Rzym, 29 września 1984 roku).

Wdzięczni, chylimy czoła wobec dokonania się życia Papieża, który sprawował swoją władzę przede wszystkim jako osobiste świadectwo Chrystusowi - «centrum wszechświata i historii» (Redemptor hominis) - oddany światu z niestrudzonym poświeceniem i ofiarą siebie.

Z okazji 25-lecia pontyfikatu ks. Giussani napisał do Jana Pawła II: «Śledząc wydarzenia papieskie minionych 25 lat, coraz pełniej zdajemy sobie sprawę, że właśnie Chrześcijaństwo rzeczywiście dąży do zrealizowania człowieczeństwa. Wszystkie podróże Jana Pawła II, jak długa wędrówka ku śmierci, miały uzasadnienie w oczywistej jedności, która odpowiada geniuszowi Chrześcijaństwa: Gloria Dei vivens homo (chwałą Boga jest człowiek żyjący)».

Papież pozostawia świat bardziej napełniony człowieczeństwem Chrystusa i Kościół bardziej świadomy, że sam jest “ruchem”.