Uznać Chrystusa - ks. Luigi Giussani

Lekcja ks. Giussaniego wygłoszona w czasie Rekolekcji dla studentów