Jak Chrześcijanin staje się protagonistą historii?

Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu 2012

Nagranie prezentacji książki Luigiego Giussaniego, Alberto Stefano i Javiera Pradesa Zostawić ślady w historii świata. Spotkanie z jednym ze współautorów książki, księdzem Javierem Pradesem, odbyło się 18 lutego 2012 roku w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

Ksiądz Javier Prades jest Hiszpanem, profesorem teologii fundamentalnej i dogmatycznej Wydziału Teologicznego św. Damazego w Madrycie. Prezentację książki poprzedził krótki recital hiszpańskiej muzyki gitarowej w wykonaniu Jacka Świtacza.

Wydanie tylko w języku polskim.
Czas trwania: 2:15