„Kim on jest?” (2019)

Notatki z Dnia Inauguracji Roku Młodzieży Uczniowskiej z Juliánem Carrónem i Francesco Barberisem.
Mediolan, 6 października 2019 r.