Modlitwa o pokój w Monachium

Niemcy: „Jedyna siła zdolna przeciwstawić się nienawiści i wojnie”

Podczas Światowej Konferencji Bezpieczeństwa wspólnota CL w Monachium zorganizowała modlitwę o pokój, w której uczestniczył również arcybiskup Paul Richard Gallagher

Podobnie jak w ubiegłym roku, monachijska wspólnota CL wraz z diecezją zorganizowała modlitwę o pokój w kościele pw. Ducha Świętego w centrum miasta. W tym roku ta świątynia otworzyła podwoje, czyniąc gest publicznym i dostępnym dla wielu zainteresowanych turystów i mieszkańców mijających świątynię.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wydarzenie zostało zorganizowane w dniach obrad Światowej Konferencji Bezpieczeństwa, z wielkim darem uczestnictwa arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera, sekretarza ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, który przebywał w Monachium, aby wziąć udział w tej konferencji. W swoim przemówieniu inauguracyjnym przypomniał nam, jak ważna jest modlitwa o pokój, „jedyna siła, która może przeciwstawić się nienawiści i wojnie”, i że należy to robić razem. „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” – cytatem z Ewangelii rozpoczął swoje przemówienie. Następnie opowiedział, jak Papież, oprócz „ora” na rzecz pokoju, jest również bardzo zaangażowany w „labora”, nawiązując stosunki dyplomatyczne z politykami, począwszy od głów państw, w celu promowania kultury zaufania. Obecność arcybiskupa Gallaghera była wielkim świadectwem jedności z Papieżem w jego proroczych wysiłkach na rzecz pokoju.

Różaniec był prowadzony przez wielu przyjaciół wspólnoty, którzy przygotowali również kilka niemieckich, włoskich i angielskich pieśni, zaproszenia i broszury z tekstami pieśni oraz list patriarchy Jerozolimy, kardynała Pierbattisty Pizzaballi, napisany do członków jego diecezji na początku konfliktu w Ziemi Świętej. Jego słowa zostały odczytane między tajemnicami różańcowymi, potwierdzając znaczenie naszego wkładu na rzecz pokoju: „Mieć odwagę miłości i pokoju tutaj, dzisiaj, oznacza nie pozwolić, aby nienawiść, zemsta, gniew i ból zajmowały całą przestrzeń naszych serc, naszych wypowiedzi, naszego myślenia”.

CZYTAJ TAKŻE: „Chodzi tylko o to, by skierować wzrok ku górze”

Na zakończenie kanonik kapituły katedry w Monachium podziękował nam za odczytane teksty, które pomogły nam zrozumieć nasze zadanie w tym momencie historii. Z tego gestu wynieśliśmy odnowione pragnienie, aby nadal dawać wiarę prośbie Ojca Świętego, modląc się, aby pokój zapanował również w naszym życiu.

Carlo, Monachium, Niemcy