Porwani przez Ducha Świętego

List Opata Generalnego Zakonu Cysterskiego na Pięćdziesiątnicę 2020

Najdrożsi,
Choć w wielu krajach podjęto na nowo życie społeczne, kulturalne i ekonomiczne, które od wielu tygodni było zatrzymane z powodu epidemii koronawirusa, każdy nadal odczuwa stan niepewności i ograniczenia kontaktów międzyludzkich, jaki potowarzyszy nam jeszcze przez długi czas. W moim rzymskim zamknięciu, które spędzam już od ponad dwóch miesięcy, poza modlitwą z całą wspólnotą, rozmyślam stale na temat znaczenia tego doświadczenia, na temat tego, co nam daje i czego się od nas domaga. W dwóch poprzednich listach starałem się podzielić z wami owocami tych przemyśleń, teraz natomiast czuję się zobowiązany do uczynienia tego także poprzez tradycyjny list na Zesłanie Ducha Świętego, mając świadomość tego, że wszyscy bardziej niż kiedykolwiek łakniemy odnowienia, które jedynie Duch Święty może uczynić i darować. Jak to wyraża Psalm 103: „Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi” (Ps 103, 30).

CZYTAJ TAKŻE: Zbawienie jest tu - List Opata Generalnego Zakonu Cysterskiego na Wielkanoc 2020

W moim pierwszym liście Zatrzymaj się i wiedz, że Ja jestem Bogiem, pisałem, że ten czas domaga się od nas zatrzymania po to, aby uznać, że Bóg jest prawdziwym sensem i pełnią naszego życia. W liście na Wielkanoc, Zbawienie jest tu, posłużyłem się obrazem drogi na pustyni, na której kierunek nie wskazuje daleki horyzont, ale obecność Pana w chmurze. Zastanawiałem się: Czy pozwalamy, żeby prowadziła nas obecność Boga? Przypominałem, wraz z papieżem Franciszkiem, że tą obecnością, która nam towarzyszy jest zmartwychwstały Chrystus, który żyje obok nas. Żyjąc w zażyłości z Nim, chwytając Go tu i teraz, w Jego słowie, w sakramentach, w braterskiej komunii, w otwartości na ubogich, na każdym kroku otwiera się przed nami droga i możemy zwiastować światu nadzieję rzeczywistego zbawienia.

Czytaj dalej...

Źródło: http://www.ocist.org/

Pobierz PDF