źródło: Wikimedia

Pan umarł i zmartwychwstał i żyje

Życzenia na Wielkanoc 2019

Ludzie, którzy za Nim szli, uczniowie, którzy za Nim poszli, byli biedakami, jak ja i ty, ale Jego Obecność była źródłem nowości ich nadziei, absolutnie nowej pewności, tego, że stali się nową rzeczywistością. Fakt, że ta Obecność jest teraźniejsza dla mnie, dla moich dzieci, dla tych, którzy będą po nas za sto milionów lat – to jest zwycięstwo, które zwycięża świat, to jest absolutna nowość, to jest Bóg w historii! Nadal pozostaję biednym człowiekiem, jakim jestem, ale z Chrystusem jestem pewny, bogaty…
Luigi Giussani

Drodzy Przyjaciele!

Pan umarł i zmartwychwstał i żyje.

Spotkaliśmy go w tym znaku komunii.

Tak nas pochwycił i prowadzi.

Tak nas obdarza nowością życia.

Życzę wam, aby ta nowość życia trwała i nas niosła.

Ks. Jerzy Krawczyk