Koncert dla księdza Giussaniego w Teatro delle Muse. Ankona, 13 maja 2022 r. (©Stefano Sacchettoni)

Ankona. Głęboki ślad księdza Giussaniego

W stolicy regionu Marche wielkim koncertem w Teatro delle Muse uczczono setną rocznicę urodzin założyciela CL, dając świadectwo „dziedzictwa, które wciąż przynosi owoce”
Nicola Campagnoli

W piątek 13 maja w Teatro delle Muse w Ankonie odbył się koncert „La nota della vita” (Nuta życia), zorganizowany z okazji setnej rocznicy urodzin Luigiego Giussaniego. Na scenie zabrzmiała muzyka Chopina, Mozarta, Donizettiego i Schuberta w wykonaniu Orchestra Filarmonica Marchigiana pod dyrekcją Davida Crescenziego, z tenorem Alessandro Fiocchettim i Bruno Bizzarrim przy fortepianie. Całości dopełniła niezwykła deklamacja wybranych tekstów księdza Giussaniego przez aktorkę Iaię Forte.

Wydarzenie, na które w stolicy Marche czekano z niecierpliwością od miesięcy, zrodzone ze spotkania Centrum Kultury im. Miguela Manary w Ankonie, Stowarzyszenia Przyjaciół Pielgrzymki Macerata-Loreto i Fundacji Orkiestry Regionalnej Marche (Form), promowane przez AIC (Włoskie Stowarzyszenie Centrów Kultury) i Amat (Stowarzyszenie Działalności Teatralnej Marchigiana) oraz wspierane przez sam region Marche.

Orkiestra na scenie w Ankonie (©Stefano Sacchettoni)

„Dla regionu Marche to zaszczyt uczcić tę ważną rocznicę” - powiedziała Giorgia Latini, radna ds. kultury regionu – „Nominacja ta ma na celu upamiętnienie wielkiej postaci, niezwykłego intelektualisty i pedagoga. Mistrz, który potrafił towarzyszyć młodym ludziom na drodze życia, wprowadzając ich w świat muzyki”. Poprzez piękno kształtował nowe pokolenia, mówiła dalej radna: „I taki też jest jego Ruch, oparty na umiejętności formowania całej osoby. Ksiądz Giussani mawiał przecież, że istnienie Boga poznał dzięki intuicji, która zrodziła się podczas słuchania muzyki klasycznej, w tej nostalgii za nieskończonością, którą wyraża muzyka”. Te słowa Giorgii Latini, które powtórzył Guido Castelli, jej kolega z Rady: „To hołd Marche dla księdza Giussaniego. Gdy mowa o tej ziemi, człowiekiem, który przychodzi na myśl, gdy myślimy o księdzu Giussanim, jest Leopardi. Jedną z wielu intuicji Giussaniego było właśnie to, że potrafił uznać myśl Leopardiego, pozornie nihilistyczną i ateistyczną, za integralną część swojego nauczania”. Castelli przypomniał również słowa ówczesnego kardynała Ratzingera wypowiedziane na pogrzebie Giussaniego: „Wyrósł w domu, jak sam powiedział, ubogim w chleb, ale bogatym w muzykę. Muzyka była dla niego drogą do tego, co boskie, jako prawda o człowieku, i w ten sposób wychował tak wielu młodych ludzi, by jej słuchali i ją kochali”.

Jest to „dziedzictwo, które wciąż przynosi owoce”, jak mówi Roberto Fontolan, dyrektor Międzynarodowego Centrum CL: „Ksiądz Giussani miał gorące pragnienie, aby przekazać chrześcijańskie roszczenie, roszczenie, które ma przynieść stokrotny wzrost w życiu wszystkich. Wydarzenie to wpisuje się w rok, w którym podejmowane są liczne inicjatywy mające na celu przypomnienie i upowszechnienie tej pasji. Ferment wśród ludzi, we wspólnotach, w grupach, którego kulminacją będzie audiencja, którą papież Franciszek wyznaczył nam na 15 października tego roku, w dniu, w którym przypada setna rocznica urodzin Giussaniego”.

Iaia Forte (©Stefano Sacchettoni)

Następnie głos zabrał Fabio Tiberi, dyrektor FORM, który opowiedział o swoim „spotkaniu” z księdzem Giussanim, „które miało miejsce dzięki lekturze komentarza do muzyki z serii Spirto Gentil. Od tego momentu zaczęła się moje zaciekawienie osobą, o której nigdy bym nie pomyślał, że posiada tak potężną zdolność łączenia terminologii technicznej z odczytywaniem muzyki, który wykracza poza oczywisty i zwyczajowy komentarz muzykologa. Reprezentował coś nowego. Zupełnie nowa dla mnie lektura o człowieku. Stąd poznałem kilku przyjaciół Ruchu, z którymi chciałem się spotkać i porozmawiać, by następnie dwa lata temu być razem na spotkaniu na temat „Ksiądz Gussani i muzyka”, razem z Alberto Savoraną i w obecności ponad sześciuset osób”.

CZYTAJ TAKŻE: Giussani, wychowawca tych, którzy szukają prawdy

Wieczorem 13 maja widownia teatru była wypełniona po brzegi. Obecnych było ponad siedemset osób, przedstawiciele władz i instytucji, ale także wielu zaproszonych przyjaciół, licealistów i osób, które być może nigdy wcześniej nie słyszały muzyki klasycznej. Teatr pełen ciepła i atmosfery, w której ci, którzy tam byli, mogli na nowo przeżywać, poprzez czytane teksty i wykonywane utwory muzyczne, tę gorączkę życia, którą Giussani zawsze przekazywał. Krótko mówiąc, zgodnie z tym co on sam mówił o chrześcijaństwie: „nie jest ono wspomnieniem, ale wydarzeniem teraźniejszym”, radością, którą można przeżywać już teraz.

Valeria Mancinelli, burmistrz Ankony, zamieściła następnego dnia w mediach społecznościowych następującą wpis: „Wczoraj wieczorem uczestniczyłam w koncercie zorganizowanym z okazji setnej rocznicy urodzin księdza Giussaniego; wypełniony po brzegi teatr, porywający i intensywny koncert, jak głęboki ślad, jaki ksiądz Giussani odcisnął na historii krótkiego stulecia”.