Spotkanie z uczniami szkół katolickich w Opolu

Głos ideału. „Coś woła”

Kim jestem? Jakimi kryteriami kierować się poszukując swojego powołania, w sensie wyboru zawodu i stanu życia? Pytania i próby odpowiedzi. Spotkanie z uczniami poświęcone prezentacji książki ks. Juliána Carróna Głos Ideału
Gabriela Cyrys, fot. Anna Wróblewska

Uczniowie szkół katolickich prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu, kończący pewien etap edukacji i w związku z tym stojący przed koniecznością wyboru dalszej drogi edukacji, zgromadzili się w jednej z sal Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, aby zapoznać się z propozycją Ruchu dotyczącą rozpoznania powołania i wyboru zawodu i stanu życia, opisaną w książce księdza Juliána Carróna Głos ideału.Po obejrzeniu krótkiej prezentacji na temat księdza Luigi Giussaniego, Juliána Carróna oraz niektórych wydarzeń związanych z życiem Ruchu uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch piosenek w wykonaniu uczennicy 8 klasy Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Opolu. Jedna z piosenek za pomocą pięknych metafor opowiadała o tym, że "coś [nas] woła" i to "coś" jest zaledwie "pół kroku stąd". Pomysł zaprezentowania książki zrodził się bowiem z pragnienia towarzyszenia młodym ludziom w strategicznym dla nich momencie życia, w którym noszą w sobie wiele pytań oraz doświadczają wielu wątpliwości i niepokojów a jednocześnie pragną czegoś więcej, co wychodzi poza horyzont wyobraźni.

Czwórka licealistów - Natalia, Kacper, Kasia i Ala - uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy wraz ze swoim katechetą Piotrem Chlastawą podzieliła się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami na temat książki oraz doświadczeniem przeżywania swojej wiary. Co właściwie oznacza słowo „ideał”, czy w życiu potrzebny jest cel i kim jest przyjaciel – o tym mówił na początku spotkania Piotr. Zaś Anna Doś, na co dzień prowadząca działalność naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach opowiedziała między innymi o kryteriach opisanych w prezentowanej książce, którymi młody człowiek stojący w obliczu konieczności wyboru szkoły, zawodu lub w przypadku maturzystów kierunku studiów, może się kierować po to, aby zrealizować podstawowe powołanie człowieka – które jest powołaniem do szczęścia. Prelegenci przeplatali swoje wypowiedzi licznymi przykładami zaczerpniętymi z życia. Słuchacze mieli również możliwość zadawania pytań. Wśród uczestników spotkania wywiązała się ciekawa wymiana zapatrywań na kwestie związane z rozumnością wiary i poznawaniem rzeczywistości.