Kultura - 2015

Swietłana Aleksijewicz

Uparcie ku człowiekowi

KulturaLuca Fiore

Opowiedziała o kryzysie świata post-sowieckiego. By „uchwycić diapazon kondycji ducha”. I przemieniła dziennikarstwo w formę sztuki. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla widziana okiem Dmitria Strotseva, białoruskiego poety i jej przyjacie