„Dignitas infinita” (Catholic Press Photo)

Godność człowieka według Kościoła

Dykasteria ds. Nauki Wiary zaprezentowała deklarację „Dignitas infinita”. Owoc długiej pracy, który łączy główne tematy papieskiego magisterium i bioetyki
Andrea Tornielli

Trzy rozdziały stanowią podstawę dla stwierdzeń zawartych w czwartym, poświęconym „niektórym poważnym naruszeniom godności ludzkiej”: jest to deklaracja Dignitas infinita Dykasterii Nauki Wiary, dokument, który upamiętnia 75. Rocznicę powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i potwierdza „niezbywalność pojęcia godności osoby ludzkiej w antropologii chrześcijańskiej” (Wprowadzenie). Nowością w dokumencie, który jest wynikiem pięcioletniej pracy, jest włączenie do niego niektórych głównych tematów najnowszego magisterium papieskiego obok tematów bioetycznych. Na „niewyczerpującej” liście naruszeń godności ludzkiej, obok aborcji, eutanazji i macierzyństwa zastępczego, pojawiają się wojny, dramat ubóstwa i migrantów oraz handel ludźmi. Nowy tekst przyczynia się zatem do przezwyciężenia dychotomii istniejącej między tymi, którzy koncentrują się wyłącznie na obronie rodzącego się lub umierającego życia, zapominając o wielu innych atakach na ludzką godność, i odwrotnie, tymi, którzy koncentrują się tylko na obronie ubogich i migrantów, zapominając, że życie musi być bronione od poczęcia do jego naturalnego zakończenia…

Kontynuuj czytanie na stronie Vatican News

Przeczytaj oświadczenie Dykasterii ds. Nauki Wiary „Dignitas Infinita o godności człowieka”