Filippo Santoro

Memores Domini. Papież mianuje abp Santoro specjalnym delegatem

Publikujemy oświadczenie Stolicy Apostolskiej w sprawie zmiany kierownictwa Stowarzyszenia wraz z mianowaniem Arcybiskupa Tarentu

Ojciec Święty Franciszek, biorąc sobie do serca doświadczenie Memores Domini i dostrzegając w jego charyzmacie przejaw łaski Bożej, nakazał zmianę zarządu Stowarzyszenia, mianując swoim specjalnym delegatem Jego Ekscelencję Biskupa Filippo Santoro, arcybiskupa Tarentu.

Specjalny delegat od 25 września 2021 r. przejmie tymczasowo ad nutum Stolicy Apostolskiej, z pełnymi uprawnieniami, zarządzanie Stowarzyszeniem, aby chronić jego charyzmat i zachować jedność jego członków. W tym samym czasie przestanie obowiązywać zarząd dotychczasowej administracji generalnej Stowarzyszenia.

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia mianowała ks. Gianfranco Ghirlanda SJ na papieskiego asystenta do spraw kanonicznych związanych ze Stowarzyszeniem.