KARDYNAŁ WYSZYŃSKI. WYSTAWA PER MARIAM - SOLI DEO

Uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej uprzytamnia nam, że Bóg mógł przez nich dokonać wielkich rzeczy, bo otworzyli się na Jego łaskę i z odwagą podjęli swoje powołanie, służąc innym

O księdzu Prymasie publikowano ostatnio wiele. Ukazały się jego przemówienia i kazania, powstały nowe filmy i książki. Najczęściej teksty te mówią o nim jako duszpasterzu, wielkim mężu stanu, patriocie, społeczniku, nawet polityku. Często prymas ukazany jest jako człowiek walki z komunizmem. Ale to, co było jego priorytetem, to troska i walka o człowieka, o jego wolność, po to, by człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, mógł jaśnieć pełnym blaskiem wolności, prawdy, miłości i przebaczenia. Dlatego tak bardzo troszczył się zarówno o wolność jak i świętość Kościoła i o dobro wspólne Ojczyzny, rozumiane jako respektowanie praw każdego Polaka i ułatwianie mu wykonywania obowiązków.
(z listu biskupów polskich z okazji beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej)

Z okazji beatyfikacji przypominamy wystawę online przygotowaną przez Dianę Paulińską w ubiegłym roku z myślą o pierwotnie ustalonej dacie tej uroczystości.