Święcenia kapłańskie w katedrze w Kolonii

Bractwo Św. Karola Boromeusza: „Ich istotą jest ich «tak»”

W tym roku miały miejsce szczególne święcenia kapłańskie w Bractwie Misjonarzy Świętego Karola Boromeusza
Luca Fiore

Pięciu nowych księży i pięciu diakonów. Bractwo Kapłańskie Misjonarzy Świętego Karola Boromeusza wzrasta również i w tym roku. Jednak z powodu koronawirusa święcenia kapłańskie nie odbywają się jak zawsze w jednym z dużych kościołów w Rzymie, lecz tam, gdzie każdy kandydat został skierowany do prowadzenia swojej działalności. Decyzja ta nie była łatwa, jak wyjaśnia rektor seminarium, ks. Francesco Ferrari. Ale jest ona też okazją do ponownego, głębszego zrozumienia swojego powołania.

„Od wybuchu obecnej pandemii zadawaliśmy sobie pytania, czy mamy się trzymać wcześniej zaplanowanego terminu wspólnych święceń kapłańskich w Rzymie” opowiada ks. Ferrari. „Na początku marca nie było to takie pewne, czy wszyscy rzeczywiście mogą przybyć do Rzymu, bowiem pięciu kandydatów było za granicą w swoich placówkach misyjnych”. To zmusiło odpowiedzialnych za Bractwo Kapłańskie do skupienia się na tym, co jest najbardziej istotne dla życia seminarzystów w Kościele. „Pytaliśmy też kandydatów, czego chcieliby sami dla siebie: albo przyjąć święcenia w czerwcu w miejscu swej misji, mając na uwadze to, że ewentualnie ani rodzina, ani przyjaciele nie będą mogli do nich przyjechać, albo tę uroczystość przesunąć na inny, bliżej nieokreślony czas. Wszyscy życzyli sobie rychłego przyjęcia święceń kapłańskich będąc zarazem gotowymi do poświęcenia się, zrezygnowania ze świętowania w swojej Ojczyźnie”.

W ten sposób Riccado Aletti i Nicola Robotti przyjęli święcenia kapłańskie 19 czerwca 2020 roku w katedrze kolońskiej przez nałożenie rąk kardynała Reinera Marii Woelkiego. Pietro Paiusco został wyświęcony 27 czerwca w Turynie przez arcybiskupa Cesare Nosiglia. W świątyni pw św. Jana Pawła II w Washingtonie arcybiskup z Birmingham (Alabama) Steven J. Raica udzielił święceń diakonatu Stefanowi Zamaganiemu. Także na obrzeżach Rzymu w katedrze diecezji, do której należy seminarium Bractwa Karola Boromeusza, Adrea Sidoti przyjął święcenia z rąk biskupa Guio Realiego. Jednocześnie przyjęli tam też święcenia diakonatu: Francesco Babbi, Tommaso Badiani (który zostanie wysłany do Washingtonu), Stefano Peruzzo (który uda się na misje do Santiago de Chile) oraz Simone Valentini (zostanie posłany do Taipej). Natomiast Javier Rosales, który obecnie przebywa na misjach w Bogocie, stolicy Kolumbii, zostanie wyświęcony 5 września.


Święcenia kapłańskie w Rzymie, w ubiegłym roku

„Święcenia kapłańskie są tym momentem, w którym człowiek oddaje swoje życie Bogu bez ograniczeń, bez wyrachowania, bezinteresownie” mówi ks. Francesco. „Są one także momentem, w którym Kościół przyjmuje ten dar i czyni powołaną osobę narzędziem łaski Bożej dla swojego ludu. Zdecydowaliśmy dać pierwszeństwo temu wydarzeniu łaski między Bogiem a każdym kandydatem z osobna i nie odkładać tego na nieokreśloną przyszłość. W przeciwnym razie istnieje obawa podporządkowania się aspektom ubocznym, jakkolwiek by one nie były ważne. Chcemy na pierwszym miejscu postawić «tak» kleryków dla Boga i Kościoła” mówi rektor seminarium. „Ze zdumieniem zauważam, z jaką radością w tej nieoczekiwanej i dramatycznej sytuacji nasi współbracia podchodzą do święceń kapłańskich. Jest to znak ich dyspozycyjności i wdzięczności dla Boga, z jaką się Jemu ostatecznie oddają”.