Misyjny październik. Zadanie dla wszystkich chrześcijan

Od początku swojego pontyfikatu, papież Franciszek mówił o „wychodzącym Kościele” oraz o „missio ad gentes”. Dziś, zaprasza nas do postawienia kroku dalej, z „nadzwyczajnym czasem dedykowanym pracy misyjnej”. Który dotyczy „każdej ochrzczonej osoby”

„Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie w październiku 2019 roku, nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej”. Tymi słowami w czerwcu w swoim orędziu w dniu Pięćdziesiątnicy papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku „miesiącem misyjnym”. Sto lat po liście apostolskim Benedykta XV, Maximum illud ( 30 listopad 1919), który Franciszek uznał za dalekowzroczny oraz proroczy apostolska propozycja Ojca Świętego, odpowiedziała na niepokój każdego chrześcijanina. Zostało nam rzucone wyzwanie by „ponownie odkryć misyjne znaczenie naszego przylgnięcia wiary do Jezusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie chrztu świętego”.

Ksiądz Donato Contuzzi, misjonarz z Bractwa Św. Karola Boromeusza, na Tajwanie

Tytuł inicjatywy brzmi: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”, wywodzi się dokładnie stąd, skąd pierwszy atrybut katolików. „Boże życie nie jest produktem na sprzedaż – nie uprawiamy prozelityzmu – lecz bogactwem, które trzeba dawać, przekazywać, głosić: takie jest znaczenie misji”. I to niepokoi każdego: „zawsze jestem misją; zawsze jesteś misją; każda ochrzczona i każdy ochrzczony jest misją. Ten kto, miłuje wyrusza w drogę, jest pobudzony, by wyjść ze swoich ograniczeń, jest pociągnięty i pociąga, daje siebie drugiemu i nawiązuje relacje rodzące życie. Nikt nie jest bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości. Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej miłości”.

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2019 r.